Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Leskovac kolegama u ŠU Niš

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Leskovac kolegama u ŠU NišStudijska poseta predstavnika Školske uprave Leskovac (kancelarije u Leskovcu i Vranju) realizovana je 12. septembra 2014. godine u hotelu „Aleksandar“. Na skupu je učestvovalo po osam prosvetnih savetnika/ca iz ŠU Leskovac i Niš, kao i pet predstavnika model škole inkluzivnog obrazovanja „Desanka Maksimović​“ iz Čokota.

Načelnik ŠU Leskovac, Tomislav Simonović prezetovao je podrobno rad Školske uprave Leskovac.

O razvoju inkluzivnog obrazovanja u Školskoj upravi Leskovac govorila je Lidija Nešić, prosvetna savetnica. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Razvoj IO iz ugla eksterne evaluacije u  Školskoj upravi Niš prezentovala je Tatjana Živanović, prosvetna savetnica. Prezetaciju možete preuzeti ovde.

Poseban doprinos skupu dalo je iskustvo kolega iz model škole OŠ „Desanka Maksimović“, Čokot. Tim kolega prikazao je razvoj inkluzivnog obrazovanjana nivou škole kao i konkretne primere u radu sa decom/učenicima.Prikazane su prezentacije koje možete preuzeti, a koje daju odgovor na pitanje „Kako je moguće da dete sa potrebom za dodatnom obrazovnom podrškom napreduje u redovnom obrazovanju?“:

Inkluzivno obrazovanje u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot : projekti

Mere podrške učenicima u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot

Inkluzivno obrazovanje i stručni tim za inkluzivno obrazovanje u OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot

Primer dobre prakse OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot, istureno odeljenje Gornje Međurovo

Primer dobre prakse OŠ “Desanka Maksimović”, Čokot : dečak sa poteškoćama iz spektra autizma

Drugi deo sastanka – razmena iskustava i predlozi za dalje korake realizovani su u prijatnom ambijentu Tvrđave.

Skup je doprineo integraciji sistema, promociji primera dobre prakse, iskazao poštovanje model školi, osvetlio značaj podrške školi od strane školske upravekroz proces eksternog vrednovanja i ukazao na teškoće sa kojima se svi suočavamo. Za učesnike iz škola od značaja su bila iskustva savetnika i obrnuto, kolegama savetnicima su veoma značajna iskustva iz škola.

Studijska poseta realizovana je u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“ koji realizuje Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju u partnerstvu sa Grupom Most, i saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uz finansijsku podršku SDC-a.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF