Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Požarevac i ŠU Beograd

Studijska poseta Požarevac

U okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“ koji se realizuje u saradnji sa UNICEF-om i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, realizovana je studijska poseta savetnika i načelnika Školske uprave Beograd, kolegama u Školskoj upravi Požarevac. Cilj ovih studijskih poseta je razmena iskustva u oblasti implementacije inkluzivnog obrazovanja.

Susret dve školske uprave održan je 03. oktobra 2014. godine u Srednjoj školi u Velikom Gradištu. Prisutno je bilo ukupno 13 prosvetnih savetnika, osam iz ŠU Požarevac i pet prosvetnih savetnika iz ŠU Beograd. Oba načelnika školskih uprava su učestvovala u ovoj studijskoj poseti.

Susret je otvorila Vesna Živković, načelnica Školske uprave Požarevac nakon čega se učesnicima obratila i načelnica ŠU Beograd.

Gosti na ovom skupu bili predstavnici Škole za dizajn iz Beograda, Jelena Medaković, direktorka Škole i Ljiljana Radovanović, profesor grafike, Milena Vasić, pedagog OŠ „Bata Bulić“ Petrovac na Mlavi, kao i Vesna Novković, direktor i Radmila Zorić, pedagog Srednje škole u Velikom Gradištu.

Prikazano je pet prezentacija sa temama iz različitih aspekata implementacije inkluzivnog obrazovanja:

Učesnici su na početku rada, kroz obraćanje direktorke Srednje škole u Velikom Gradištu upoznati i sa radom ove škole, posebno u oblasti IO, a zatim su i obišli školu i imali priliku da razgovaraju sa nastavnicima i učenicima.

Nakon prezentacija učesnici su razmenili utiske u vezi teme, a u okviru diskusije izneti su mnogobrojni primeri iz profesionalnog iskustva savetnika.

Posebnu vrednost predstavljalo je učešće Škole za dizajn koja ima bogato iskustvo radu sa učenicima kojima je zbog oštećenja sluha, potrebna dodatna obrazovna podrška. Predstavnice Škole govorile su o konkretnim postupcima iz njihove inkluzivne prakse i prikazali su i realizaciju IOP-a 3. Učesnici su imali priliku da saznaju koja efikasna rešenja Škola primenjuje, a i sa kakvim se problemima i preprekama susreće u radi sa ovim učenicima, kao i učešće predstavnika OŠ „Bata Bulić“ koji su posebnu pažnju u svojoj prezentaciji posvetili saradnji sa roditeljima i akcijama u lokalnoj sredini, kao i povezivanju i saradnji škola.

Na kraju susreta doneseni su sledeći zaključci:

  • ovakvi susreti veoma su značajni za jačanje stručnih kompetencija potrebnih za sprovođenje implementacije inkluzivnog obrazovanja;
  • razmena iskustva iz ove oblasti omogućava primenu novih ideja i rešenja;
  • svi prosvetni savetnici uključeni su u sprovođenje inkluzivnog obrazovanja, što omogućava umrežavanje i nastavak razmene;
  • prepoznate su iste teškoće u sprovođenju inklizivnog obrazovanja: još uvek nedovoljna senzibilizacija škola za prihvatanje inkluzivnog koncepta obrazovanja, saradnja sa Interresornim komisijama, obezbeđivanje dodatne podrške u smislu asistencija i asistivnih tehnologija, nedovoljno obuka za nastavnike, različito uključivanje lokalnih samouprava i nedovoljna saradnja svih aktera na lokalnom nivou.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF