Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan sastanak i obuka članova Mreže podrške IO u Šapcu

Sastanak i obuka članova Mreže podrške IO u ŠapcuU Šapcu, u Hotelu Sloboda, od 16-18. oktobra 2015. godine održan je sastanak članova Mreže podrške IO, kao i  obuka šezdesetak najaktivnih članica i članova MIO pod nazivom “Jačanje kompetencija članova Mreže za podršku inkluzivnom obrazovanju”.

Sastanak i obuka članova Mreže podrške IO u ŠapcuSkup su otvorile i pozdravile prisutne Ljiljana Simić, dosadašnja koordinatorka MIO i članica tima Grupe za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF-a. Gordana Cvetković, rukovoditeljka Grupe za socijalnu inkluziju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predstavila je ciljeve i zadatke Grupe, koja će u budućim aktivnostima sarađivati sa članovima i članicama MIO.

Dr Tinde Kovač Cerović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu govorila je o tendencijama inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, na osnovu izveštaja i rezultata nastalih  primenom nacionalnog okvira monitoringa IO. Nakon njenog izlaganja razvila se diskusija jer su rezultati istraživanja bili veoma zanimljivi. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Dr Dragica Pavlović Babić prikazala je izveštaj o ključnim rezultatima monitoringa rada MIO. Prezentaciju izveštaja možete preuzeti ovde.

U popodnevnom delu, kao i narednog dana, šezdesetak članova i članica MIO, nastavnici, stručni saradnici, direktori škola, predstavnici civilnog sektora, prosvetni savetnici i predstavnici model škola za inkluzivno obrazovanje učestvovali su u obuci čiji je  sadržaj nastao na osnovu rezultata praćenja i evaluacije dosadašnjeg rada Mreže. Obuka je imala šest tematskih modula zasnovanih na situacijama iz prakse inkluzivnog obrazovanja:

Kreiranje inkluzivne klimeOpšta pitanja nastave i učenja:

Kreiranje inkluzivne klime u školi razvijanjem saradničkog odnosa – Dragana Malidžan Vinkić, Grupa za socijalnu inkluziju MPNTR.

Učesnici su pratili modul koji je nastao na osnovu ToT-a koji je kreirao UNICEF iz Švajcarske. Bilo im je predstavljeno na koji način mogu da pokrenu saradnju u svojoj školi, ali pre svega da reflektuju ko su njihovi saradnici u obrazovnom procesu kao i grafički prikaz ciklusa rešavanja situacije u partnerskom odnosu. Prezentaciju možete preuzeti ovde

Opšta pitanja u vezi prakse IO:

Uloga ličnog pratioca deteta u odeljenju – Valentina Zavišić, Inicijativa za inkluziju VelikiMali, Pančevo,  Sonja Paripović i Dragica Miražić-Nemet, OŠ “Sonja Marinković”, Novi Sad.

Uvodni deo radionice bio je posvećen izlistavanju očekivanja svih učesnika od ličnih pratilaca, a nakon toga predstavljen je zakonski okvir u vezi sa pedagoškim asistentom i ličnim pratiocem deteta, i ciljevima dodatne podrške. Prezentaciju možete preuzeti ovde.  Učesnici su nakon toga radili na primerima iz prakse u kojima je opisana obrazovna situacija dece iz različitih škola koja se obrazuju uz podršku ličnog pratioca/pedagoškog asistenta. Zadatak grupa bio je da u odnosu na dati primer daju svoja zapažanja šta je dobro, a šta nije dobro osmišljeno i da predlože moguća rešenja.

Na kraju radionice je Valentina Zavišić, predstavnica Inicijative za inkluziju VelikiMali predstavila glavne rezultate njihovog projekta koji je realizovan u gradu Beogradu, kao i preporuke za unapređenje usluge ličnih pratilaca.

Vrsnjacka podrska i rad na socijalizacijiNespecifične veštine:

Vršnjačka podrška i rad na socijalizaciji – Gordana Ninkov, OŠ “Desanka Maksimović, Bačka Palanka

Cilj radionice bio je sticanje novih znanja i veština, osnaživanje članica i članova MIO u sprovođenju socijalizacije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Kako kroz sve nastavne sadržaje kod vršnjaka razvijati sposobnosti saradnje I kooperativnosti. Takođe, cilj je bio dodatno osnaživanje članova i članica za pružanje neposrede podrške školama/ustanovama I pojedincima u razvijanju inkluzivnog školskog okruženja. Prezentaciju možete preuzeti ovde

Rad sa specifičnim razvojnim problemima i teškoćama u učenju:

Organizacija nastave i prilagođavanje materijala u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima - Snežana Kidžin i Gordana Gajin Cvetkoski, OŠ “Isidora Sekulić”, Pančevo

U prvom delu radionice Snežana Kidžin je predstavila organizaciju nastave u odeljenju u kome se obrazuje učenik sa poteškoćama iz spektra autizma, predstavila pedagoški profil učenika i način na koji su prikupljeni podaci za njegovu izradu, kao i prilagođavanje uslova i načina rada u učionici. Njeno izglaganje izazvalo je veliko interesovanje prisutnih jer je sadržalo veliki broj ideja koje je moguće primeniti u nastavnoj praksi. Prezentaciju možete preuzeti ovde. Učesnici su dobili skicu jednog časa srpskog jezika, nastavne materijale – zadatke na kojima su učenici radili tokom tog časa, kao i nastavni listić za sve učenike, i prilagođeni nastavni listić za učenika koji se obrazuje po IOP-u o zajedničkim i vlastitim imenicama.

Gordana Gajin Cvetkoski prezentovala je prilagođene nastavne materijale koje primenjuje u svojoj nastavnoj praksi u nastavi srpskog jezika u mlađim razredima. Osim što su tokom izlaganja učesnici čuli različite ideje kako prilagoditi nastavne materijale za učenike, dobili su i mnoštvo prezentacija koje je Gordana izradila i koristi tokom nastave srpskog jezika. Prezentacije možete preuzeti ovde.

Takođe, učiteljica Gordana podelila je sa zainteresovanima primere nastavnih listića koje možete preuzeti ovde.

Savetodavni rad u kompleksnim situacijamaSavetodavni rad u kompleksnim situacijama:

Moć integrisane podrške - Gordana Pavlović, Gimnazija “Sava Šumanović”, Šid

Cilj ove radionice je da se postigne promena školske politike i prakse kako  bi se odgovorilo na razlike koje postoje među učenicima i na njihove individualne potrebe.  Radionica je bila utemeljena na studiji slučaja iz Gimnazije „Sava Šumanović“ u Šidu  gde se kroz negovanje ljudskih vrednosti došlo podrške učeniku i saznanja da nikada ne treba odustajati ni od jednog deteta.

Socijalna inkluzija dece iz marginalizovanih grupa:

Etiketiranje kao oblik diskriminacije u učionici - Branka Bešlić, OŠ “Sonja Marinković”, Subotica i Ksenija Liščević, ŠU Sombor.

Ciljevi radionice  bili su osnaživanje učesnika za prepoznavanje mogućih zamki koje uzrokuju etiketiranje, kao i podrška učesnicima u sveobuhvatnijem razumevanju pojma i suštine diskriminacije. Nakon veoma zanimljivog rada, učesnici su senzibilisani za razumevanje posledica etiketiranja i diskriminacije.

Trećeg dana sastanka članica Saveta MIO Snježana Mrše i Ljiljana Simić predstavile su prioritete u budućem radu Mreže. Govorilo se o nacrtu strateškog plana MIO za period od 2016-2018. Predstavljen je nacrt mera za institucionalizaciju MIO. Prisutni članovi Mreže podrške nakon toga su iznosili svoje komentare na predloženu novu organizacionu strukturu MIO, kao i izbor članova za ključna tela Mreže podrške.

Sastanak je održan u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“ koji realizuje Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju u partnerstvu sa Kancelarijom UNICEF-a u Beogradu i Mnistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz finasijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF