Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Поткатегорије

 • Пројекти

  Мрежа подршке инклузивном образовању је основана септембра 2010. године од стране Министарства просвете (науке и технолошког развоја). Настала је као одговор на потребе образовно-васпитних установа за додатном подршком у развијању праксе доступног, квалитетног и праведног образовања за свако дете, са посебном пажњом и бригом за децу из осетљивих друштвених група. Мрежа је развијена кроз активности ДИЛС пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и представља значајан ослонац у имплементацији Закона о основама система образовања и васпитања.

  Од 2011. до 2014. године, рад Мреже подршке инклузивном образовању подржавао је KulturKontakt Аустрија, захваљујући коме је реализовано пет серија регионалних састанака као и три велика годишња састанка Мреже подршке ИО.

 • Састанци мреже

  Мрежа подршке инклузивном образовању организује годишње и регионалне састанке својих чланова и чланица током којих се размењују примери добре праксе, представљају извештаји о њеном раду и планира њен даљи развој.

  Од 2011. године, рад Мреже подршке ИО, односно реализацију ових састанака подржава КултурКонтакт Аустрија.

 • Остали састанци

  Чланови Мреже су учествовати на бројним националним конференцијама и округлим столовима.

 • Медији и јавно заговарање

  Активности Мреже подршке инклузивног образовања, модел школа као и чланова и чланица Мреже забележили су електронски и штампани медији. Чланови и чланице Мреже подршке ИО присустовали су различитим конференцијама, округлим столовима, састанцима различитих Одбора Скупштине Републике Србије и на њима су узели активно учешће.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ