Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање III фаза – мај 2016 - октобар 2018.

Реализација пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање почела је 09. маја 2016. године.

Пројекат је трајао 24 месеца. Најважније активности односиле су се на Институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова МИО и других запослених за пружање подршке и унапређивање инклузивног образовања кроз хоризонтално учење, обуке и едукативни материјал, повећавање доступности услуга Мреже подршке инклузивном образовању, као и промоцију њеног рада.

Опширније...

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању II фаза - 23. децембар 2013 – 31. октобар 2015.

Пројекат Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању реализован је у трајању од 22 месеца. Активности су биле бројне и односиле су се на институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова Мреже подршке ИО и других запослених у образовању, развој нових модела локалних мрежа подршке инклузивном образовању, директну подршку Мреже подршке ИО образовним установама и промоцију њеног рада.

Опширније...

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању I фаза – 10. септембар 2012 – 31. јули 2013.

Прва фаза пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз развој мреже подршке инклузивном образовању трајала је 10 месеци, током које су се најважније активности односиле на институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова Мреже подршке ИО и других запослених у образовном сектору, развијање нових модела локалних мрежа подршке инклузивном образовању и директна подршка Мреже подршке ИО образовним установама.

Опширније...

Прикупљање примера добре праксе и организовање округлих столова за родитеље

На основу јавног позива, Мрежа подршке ИО ће прикупити примере добре праксе и наградити шест најбољих примера годишње.

Организоваће се 10 округлих столова за родитеље да би се пружила прилика за ширење добре праксе и за дијалог између родитеља, наставника и ученика.

Поткатегорије

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ