Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Definicija IO i ključnih pojmova

Koncepti inkluzivnog obrazovanja imaju više toga zajedničkog sa konceptima koji leže u osnovi pokreta "Obrazovanje za sve" (EFA) i poboljšanja stanja u školama. Inkluzivno obrazovanje predstavlja pomeranje od preokupiranosti određenom grupom ka fokusiranju na prevazilaženje prepreka u učenju i učestvovanju.

Opširnije

Deset pitanja o inkluzivnom obrazovanju

Opširnije

Koristi od inkluzije

Opširnije

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF