Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Ko ima pravo na IOP? – Putanja donošenja odluka

Ovaj put prikazuje kolaborativni proces koji se koristi za utvrđivanje da li je učenicima potreban IOP, prilagođavanje i/ili modifikacija.

Opširnije

Nivoi podrške u obrazovanju

Polazi se od opštih ishoda i standarda obrazovanja (na osnovu člana 5. ZOSOV). Za učenike/ce koji ne mogu da ih postignu započinje postupak koji vodi planiranju potrebne podrške.

Najpre se radi na prikupljanju važnih podataka o učeniku/ci (prema uputstvu 1) na osnovu kojih se pravi pedagoški profil (pedagoški profil bi trebalo da se pravi za svakog učenika/cu, ali ako to nije praksa, onda se to obavezno radi za one koji ne postižu opšte ishode i standarde i za nadarene).

Opširnije

Vrste podrški u obrazovanju

Opširnije

Dodatna podrška za koju je potrebno odobrenje Komisije

Opširnije

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF