Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Članstvo i struktura Mreže

Članovi Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju su obrazovno-vaspitne ustanove koje  godinama  uspešno razvijaju, podržavaju i promovišu inkluzivno obrazovanje, kao i pojedinci – stručnjaci različitih profila i praktičari iz predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, ustanova za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, školskih uprava MPN i organizacija civilnog društva koji se posvećeno i predano angažuju u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Kako bi bila dostupna korisnicima, Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je postavljena tako da pokriva čitavu teritoriju Republike Srbije. U ovom trenutku 14 model-škola i preko 120 pojedinaca dobrovoljno ulažu svoje znanje, vreme i energiju u različite aktivnosti Mreže.

Projekat DILS Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je okupio praktičare (vaspitče, nastavnike, stručne saradnike, defektologe, direktore,  prosvetne savetnike i članove NVO) sa iskustvom u radu sa decom iz osetljivih grupa, kao i škole koje su imale dobru praksu podrške deci i učenicima iz osetljivih grupa. Kroz višednevne treninge, koje su vodili domaći i starni eksperti za inkluzivno obrazovanje,  praktičari su dodatno osnaženi za rad u ovoj oblasti. Specifičnu podršku u razvoju kulture i prakse inkluzivnog obrazovanja u okviru DILS projekta dobilo je i 20 škola od kojih su najbolje, tokom pilot faze projekta, prerasle u škole modele dobre prakse inkluzivnog obrazovanja.

Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju obuhvata:

 • 14 model škola
 • 13 škola – primera dobre prkse IO
 • Preko 100 članova:
 • vaspitači
 • učitelji
 • nastavnici osnovnih i srednjih škola,
 • stručni saradnici (pedagozi,psiholozi,socijalni radnici,defektolozi)
 • direktori
 • prosvetni savetnici
 • Stručnjaci i praktičari iz nevladinih organizacija
 • Kandidati za članstvo u Mreži i kandidati za Model škole dobre prakse inkluzivnog obrazovanja

Svi članovi i članice Mreže dele uverenje da deca najbolje uče i napreduju u prirodnoj vršnjačkoj grupi i  dobrovoljno ulažu svoje znanje, vreme i energiju u  različite aktivnosti Mreže sa ciljem da sveko dete ostvari pravo na kvalitetno obrazovanje.
U cilju efikasnijeg delovanja Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, na Prvom velikom sastanku Mreže održanom 21-22. oktobra u Beogradu, formirana su sledeća tela:
Savet Mreže, sa zadatkom da osmišljava i nadzire ukupni rad Mreže, predlaže mere za unapređivanje politike i prakse inkluzivnog obrazovanja i donosi ključne odluke za funkcionicanje i dalji razvoj Mreže.
Centralno koordinaciono telo Mreže  čiji je zadatak  planiranje, koordinisanje, implementacija, praćenje, evaluacija i unapređivanje rada Mreže.
Implementacioni tim za inkluzivno obrazovanje (čine ga prosvetni savetnici imenovani  od strane Ministra  kao koordinatori za inkluzivno obrazovanje na nivou Školske uprave)  sa zadatkom da na terenu realizuju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u pogledu relevantnih mera povećanja dostupnosti obrazovanja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja,  odnosno, inkluzije dece iz osetljivih grupa.
Regionalni koordinatori grupe za podršku  imaju zadatak da  usklađuju  rad članova Mreže na području jedne školske uprave, prikupljaju podatke o radu regionalne Mreže i pružaju podršku obrazovnim institucijama i drugim korisnicima usluga Mreže u vezi sa primenom inkluzivnog obrazovanja.
Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju je dinamična organizacija, koja kontinuirano procenjuje kvalitet i rezultate sopstvenog delovanja kao i praksu ustanova i pojedinaca. Otvorena za nove članove (model-škole/ustanove i pojedince)  koji ispunjavaju definisane kriterijume za članstvo. Cilj Mreže podrške je da se širi i raste kako bi postala stub inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnog društva.

Kontakt podatke svih članova i članica Mreže možete pronaći na stranici Kontakti.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF