Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

ODRŽANA OBUKA "INKLUZIVNO OBRAZOVANJE – PLANIRANJE I IZRADA IOP-A" U UGOSTITELJSKO-TURISTIČKOJ ŠKOLI U BEOGRADU

Seminar Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-aSeminar "Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a" održan je 01. i 02. marta 2014. godine u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu. Na seminaru je učestvovalo 32 predstavnika iz Ugostiteljsko-turističke škole, Beograd, Srednje turističke škole, Beograd, Saobraćajno-tehničke škole, Zemun, Hemijsko-tehnološko-prehrambene škole, Beograd, Srednje škole Barajevo, Poljoprivredne škole, Obrenovac. Izbor škola izvršen je na osnovu evidencije upisa učenika sa teškoćama u razvoju u srednje škole.

U prijatnoj i saradničkoj atmosferi između učesnika i voditelja, kao i među samim učesnicima, dogodila se kvalitetna razmena iskustva i primera dobre prakse. Učesnici su pokazali da već imaju iskustvo u primeni strategija i postupaka prilagođavanja koje primenjuju u svojoj školskoj praksi sa učenicima njihovih škola koji imaju određene teškoće u razvoju i učenju.  Na ovoj obuci imali su priliku da svoja znanja nadograde i prošire, kao i da razjasne dileme u vezi sa procedurama vezanim za IO i IOP. Učesnici su pokazali veliku motivisanost za učešće na obuci, kao i za primenu koncepta inkluzivnog obrazovanja u svojoj nastavnoj praksi. Produkti, nastali za vreme obuke, svedoče o posvećenosti i zalaganju  učesnika. Iskazana je i velika spremnost da svoje veštine i dalje nadograđuju.

Škola domaćin je kroz odličnu organizaciju obezbedila veoma dobre uslove za rad.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF