Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Beograd kolegama u ŠU Novi Sad

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Beograd kolegama u ŠU Novi Sad19. juna 2014. godine u Eko centru Radulovački u Sremskim Karlovcima realizovana je studijska poseta prosvethih savetnika i savetnica ŠU Beograd kolegama i koleginicama ŠU Novi Sad. Studijska poseta je jedna od aktivnosti projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju", koji Mreža realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku SCD-a. Učesnici skupa bili su pet predstavnika Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje Osnovne i srednje muzičke škole  „Isidor Bajić“ Novi Sad, prosvetni savetnici i savetnice i načelnici ŠU Beograd (10) i ŠU Novi Sad (8).

Skup je otvorio načelnik ŠU Novi Sad, Petar Viđikant i predstavio program studijske posete.

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Beograd kolegama u ŠU Novi SadDirektorka OSMŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad je predstavila školu a članovi Stručnog tima za IO Jelica Marinkov, Mirjana Đukić i Nenad Stojačić su govorili o razvoju kompetencija članova Tima, o unapređivanju kvaleta podrške deci, o timskom radu, o pedagoškom profilu, jakim stranama dece,  o samopouzdanju, o afirmaciji dece i postignićuma, o asistivnoj tehnologiji, prilagođenom materijalu za učenje, o pozitivnoj kompetenciji u kolektivu gde je prestižno biti nastavnik detetu sa smetnjama u razvoju. Predstavljen je film sa nastupa  slepe, slabovide i nagluve dece na festivalu i dve prezentacije. Film i prezentacije škola koristi na svom akreditovanom savetovanju.

Načelnica ŠU Beograd, Gordana Cvetković je predstavila ŠU Beograd. Govorila je o strukturi, prioritetima, izazovima, primerima postupanja u ŠU Beograd.

Koordinatorka  IO u ŠU Novi Sad, Sonja Miladinović je govorila o profesionalizmu, prosvetiteljstvu, podršci usmerenoj na dete. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Konstatovano je da je u odnosu na opis posla broj prosvetnih savetnika u obe Školske uprave manji od optimalnog.  Vidljivo je da se kao izazov  u obe Školske uprave postavlja osipanje broja dece, neredovno pohađanje nastave, napuštanje škole i mere za prevazilaženje pomenutih problema u smislu odgovornosti škola i zaposlenih.

U obe Školske uprave je primećeno da je broj prilagođavanja uslova polaganja završnog ispita u porastu u odnosu na prethodne školske godine. Postoji potreba za kvalitetnijim radom na profesionalnoj orijentaciji sa decom sa smetnjama u razvoju. Sporadične su situacije u kojima škole odbijaju upis dece sa smetnjama u razvoju a kvalitet pružanja podrške i postignuća učenika su različiti i postoji tendencija  porasta kvaliteta.

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Beograd kolegama u ŠU Novi SadTokom završnog dela susreta, učesnici su zajedno posetili Karlovačku gimnaziju, Sremske Karlovce i Vinski podrum.

Učesnici su veoma pozitivno ocenili ovaj vid saradnje i razmene iskustava između Školskih uprava. Kao najvažnija nova saznanja koja su stekli na ovom skupu učesnici su istakli ulogu standarda prilikom eksterne evaluacije, temu koja se odnosila na etiku i profesionalizam u prosveti, primer podrške slabovidima iz iskustva iz Muzičke škole.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF