Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Zrenjanin kolegama u ŠU Novi Sad

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Zrenjanin kolegama u ŠU Novi SadU OŠ “Miloš Crnjanski” u Žablju, 30. juna 2014. godine realizovana je studijska poseta prosvethih savetnika i savetnica ŠU Zrenjanin kolegama i koleginicama ŠU Novi Sad. Studijska poseta je jedna od aktivnosti projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju", koji Mreža realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku SCD-a. U studijskoj poseti učestvovalo je 22 učesnika – Stručni tim za IO OSMŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad, prosvetni savetnici i načelnici ŠU Zrenjanin i ŠU Novi Sad, predstavnici Stručnog tima za IO OŠ „Miloš Crnjanski“ Žabalj, načelnik pokrajinske prosvetne inspekcije.

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Zrenjanin kolegama u ŠU Novi SadSkup je otvorio načelnik ŠU Novi Sad, Petar Viđikant i predstavio program studijske posete. Direktorka OŠ „Miloš Crnjanski“, Žabalj, Dubravka Miljojković je predstavila školu, naglasila dobiti od uključivanja škole u DILS projekat, opisala svoje iskustvo kao profesorke  učenici sa posledicama cerebralne paralize a danas  uspešnoj  pesnikinji i osobi koja rukovodi NVO.

Pomoćnica direktorke OSMŠ „Isidor Bajić“ Novi Sad je predstavila školu a članovi Stručnog tima za IO Jelica Marinkov,  Mirjana Đukić i Biljana Dabić  su govorili o razvoju kompetencija članova Tima, o unapređivanju kvaleta podrške deci, timskom radu,  pedagoškom profilu, ciljevima učenja, o jakim stranama dece,  o samopouzdanju,  afirmaciji dece i postugnićuma, o asistivnoj tehnologiji, prilagođenom materijalu za učenje, pozitivnoj kompeticiji u kolektivu gde je prestižno biti nastavnik detetu sa smetnjama u razvoju, o saradnji sa stručnjacima iz specijalnih škola. Profesorka Biljana Dabić je govorila o svojim strahovima, prihvatanju deteta, o radosti podučavanja,  specifičnom poverenju, istraživanju i unapređivanju kompetencija za podučavanje slepog deteta i deteta sa smetnjama iz spektra autizma. Predstavljen je film sa nastupa  slepe, slavode i nagluve dece na festivalu i dve prezentacije.  Film i prezentacije škola koristi na svom akreditovanom savetovanju.

Studijska poseta prosvetnih savetnika ŠU Zrenjanin kolegama u ŠU Novi SadNačelnik pokrajinske prosvetne inspekcije Dragan Grahovac je predstavio podatke o broju dece sa smetnjama u razvoju, teškoćama u učenju, invaliditetom koji su prilikom inspekcijskog postupanja, (pripremljenost za početak školske 2013/14 godine) prikupili prosvetni inspektori.

Načelnik ŠU Zrenjanin, Staniša Banjanin, je  predstavio ŠU Zrenjanin. Govorio je o strukturi ŠU, o skepsama u vezi inkluzivnog obrazovanja. Prosvetna savetnica Svetlana Kočiš  je govorila o primerima dobre prakse koji se odnose na tranziciju dece iz specijalnih odeljenja u „redovna“, o IOP 1 i 2 koji se izrađuju u školama, ali i o  IOP-u 3 u kojih nema u školama.  Koristila je za ovu svrhu pripremljenu prezentaciju koju možete preuzeti ovde.

Koordinatorka  IO u ŠU Novi Sad, Sonja Miladinović je govorila o profesionalizmu, prosvetiteljstvu, podršci usmerenoj na dete. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Konstatovano je da je u odnosu na opis posla broj prosvetnih savetnika u obe Školske uprave manji od optimalnog. Vidljivo je da se kao izazov u obe Školske uprave postavlja transfer informacija i podataka o deci koji su u interesu deteta, a u isto vreme zaposleni su u obavezi da čuvaju podatke o deci.

Učesnici su veoma pozitivno ocenili ovaj vid saradnje i razmene iskustava između Školskih uprava. Kao najvažnija nova saznanja koja su stekli na ovom skupu učesnici su istakli divne primere dobre prakse, stekli su realnu sliku stanja u dve školske uprave, čuli za konkretne poteze i primere u radu sa decom sa smetnjama u razvoju, a otišli sa skupa sa divnim utiscima o tome da nema prepreka i granica, da je moguć napredak u muzičkoj školi čak i kod dece koja imaju oštećenja sluha, i sa uverenjem da su svi učesnici deo zajedničkog tima.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF