Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održana obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u zemunskoj gimnaziji

Dana 26. i 27. juna 2014. godine u Zemunskoj gimnaziji  je organizovana obuka  „Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a“. Seminar se realizuje u okviru projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, koji Mreža realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršcu SDC-a.

Seminar je organizovan za predstavnike srednjih škola u Beogradu koji do sada nisu bili obuhvaćeni obukama na ovu temu. Pored škole domaćina – Zemunske gimnazije, obuci su prisustvovali predstavnici XV beogradske gimnazije, Tehničke škole „Zmaj“, Sedme beogradske gimnazije,Muzičke škole „Kosta Manojlović“ i Grafičke škole.

Seminar je realizovan po predviđenom planu, učesnici su  bili motivisani za rad, a pojedini produkti sa obuke bili su veoma kvalitetni i rezultat su autentičnih potreba,  iskustava i profesionalnog promišljanja učesnika. Kao poseban kvalitet može se izdvojiti iskustvo u radu koje su prezentovali predstavnici Muzičke škole „Kosta Manojlović“ koji rade sa slepom i slabovidom decom i čije iskustvo je bilo movišuće i za ostale učesnike.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF