Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održana obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u zubotehničkoj školi u Beogradu

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u zubotehničkoj školi u BeograduSeminar Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a održan je 30.06. i 01.07. 2014. godine u Zubotehničkoj školi u Beogradu. Ova obuka je jedna od aktivnosti na projektu “Unapređivanje obrazovanja kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”, koji Mreža realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, uz finansijsku podršku SDC-a.

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u zubotehničkoj školi u BeograduUčestvovalo je 32 nastavnika iz sledećih škola: Zubotehnička škola, Beograd – Zvezdara, Medicinska škola „Nadežda Petrović“ – Zemun, Medicinska škola Zvezdara, Tehnička  škola  Kolubara – Lazarevac, Tehnička škola – Železnik , Muzička škola „Davorin Jenko“ Rakovica.

Sve predviđene radonice i aktivnosti, realizovane su u skladu sa scenariom. Na početku obuke postojao je vidan otpor kod učesnika iz dve škole, koji se do kraja seminara znatno umanjio. Ostale škole pokazale se visok stepen motivisanosti za učenje u okviru ove teme. Produkti grupnog rada pokazuju da je većina učesnika dobro razumela  inkluzivni koncept obrazovanja, postupke  prilagođavanja i individualizacije i procedure izrade i relalizacije IOP-a.

Kao posebnu vrednost možemo da istaknemo promenu stava učesnika koji su na početku bili u otvorenom otporu u odnosu na koncept inkluzivnog obrazovanja. Javno priznanje da su posle ove obuke promenili „ugao gledanja“  i pomerili svoje stavove, smatramo kao zanačajnu dobit ovog seminara. 

Organizacija seminara od strane Mreže podrške i škole domaćina bila je izvrsna. Priprema i tok seminara protekao je bez ikakvih teškoća.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF