Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održana obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Centru za stručno usavršavanje u LeskovcuDana 01. i 02. jula 2014. godine u Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu je organizovana obuka “Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a”. Obuka se realizuje u okviru projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”, koji Mreža realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a uz finansijsku podršku SDC-a.

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Centru za stručno usavršavanje u LeskovcuObuka je organizovana za predstavnike srednjih škola u Školskoj upravi Leskovac koji do sada nisu bili obuhvaćeni obukama iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. Prisustvovalo 29 učesnika iz pet srenjih škola: Ekonomsko - trgovinske škole u Vranju, Tehničke škole u Vladičinom Hanu, Trgovinsko - ugostiteljske škole u Leskovcu, Poljoprivredne škole u Leskovcu i Srednje škole "Svetozar Krstić Toza" u Vučju.

Obuka je realizovana po predviđenom planu, učesnici su  bili motivisani za rad. Formulisanje aktivnosti i ishoda, odmeravanje zahteva i određivanje prioriteta je bio značajan deo za učesnike. Ekonomsko - trgovinska škola iz Vranja i  Trgovinsko - ugostiteljska škole iz Leskovca su imale veoma kvalitetne produkte.

Na početku obuke postojao je  otpor kod učesnika iz dve škole, koji se do kraja obuke znatno umanjio a jezik izražavanja postao pozitivan i podržavajući. Sve škole su pokazale veliko interesovanje za učenje iz ove oblasti. Produkti grupnog rada pokazuju da je većina učesnika dobro razumela  koncept inkluzivnog obrazovanja, postupke prilagođavanja i individualizacije, procedure utvrđivanja prava na IOP, izrade i relalizacije i evaluacije IOPa.

Organizacija seminara od strane Centra za stručno usavršavanje i Mreže bila je izvrsna.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF