Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održana obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Drugoj ekonomskoj školi u Beogradu

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Drugoj ekonomskoj  školi u BeograduSeminar “Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a” održan je 02. i 03. jula 2014. godine u Drugoj ekonomskoj  školi u Beogradu. Seminar je održan u okviru projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju”, koji partnerski realizuju Mreža podrške IO i UNICEF, uz finansijsku podršku SDC-a.

Učestvovalo je 32 nastavnika iz sledećih škola: Druga ekonomska škola, Voždovac, Peta ekonomska škola, Rakovica, Filološka gimnazija, Savski venac, Arhitektonska škola, Vračar, Mašinska škola „Radoje Dakić“, Rakovica i PTT škola, Palilula.

Obuka Inkluzivno obrazovanje – planiranje i izrada IOP-a u Drugoj ekonomskoj  školi u BeograduSve predviđene radonice i aktivnosti, realizovane su u skladu sa scenariom. Sve škole pokazale se visok stepen motivisanosti za učenje i razmenu u okviru ove teme. Takođe su sve škole imale  iskustvo u inkluzivnoj praksi. Uglavnom su škole već radile na postupcima prilagođavanja nastave učenicima sa disleksijom, disgrafijom, problemima u komunikaciji, invaliditetom, autizmom i darovitim učenicima. Nivo bazičnog znanja nije bio ujednačen. Dok su neke od škola razumele suštinu inkluzivnog obrazovanja, poznavale terminologiju i nivoe podrške, druge su se tek upoznavale sa osnovnim principima IO i  zakonskim procedurama. Ostvarena je veoma kvalitetna razmena, a posebnu vrednost čine ideje i rešenja škola koje imaju iskustva u inkluzivnoj praksi.  Učesnici su međusobno razmenili veoma praktične ideje o različitim rešenjima  kada je u pitanju prilagođavanje prostora, zadataka, ispitivanja, sadržaja, materijala i načina rada. Pojedini učesnici pokazali su spremnost da učestvuju u pružanju podrške i učenicima van svojih škola.

Seminar je protekao u veoma dobrom raspoloženju, sa humorom i smehom i bez negativnog stava prema inkluzivnom obrazovanju. Stiče se utisak da su se učesnici dobro osećali i da su osnažali za sve aspekte inkluzivnog obrazovanja.

Seminaru je prvog dana prisustvovala i Tanja Radojičić, asistentkinja direktora Kancelarije UNICEF-a u Beogradu.
Organizacija seminara od strane Mreže podrške i škole domaćina bila je izvrsna. Priprema i tok seminara protekao je bez ikakvih teškoća.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF