Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan prvi sastanak i obuka Vršnjačke mreže podrške inkluzivnom obrazovanju

Prvi sastanak VMIOPrvi sastanak i obuka inicijalne Vršnjačke mreže podrške inkluzivnom obrazovanju (VMIO) održana je 21-22. decembra 2014. godine u studentskom odmaralištu “Radojka Lakić” na Avali. Od 30 učenika i učenica 7. i 8. razreda osnovne škole i svih razreda srednje škole iz 20 opština u Srbiji koji su prošli selekcionu komisiju iizabrani za članove, sastanku je prisustvovalo 27 članova VMIO.

Sastanak  je otvorila Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja u Unicef-u i Ljiljana Simić, koordinatorka Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju. Predstavljeni su Unicef programi i projekti i delovanje Mreže podrške IO tako da su učesnici/ce dobili jasan okvir za buduće angažovanje.

Nakon predstavljanja i upoznavanja, učesnici su razgovarali o razlozima za prijavu i uključivanje u VMIO, a kao najčešći su iskazani: želja da se nauči kako pružati podršku vršnjacima, već stečeno iskustvo koje žele da usavrše, visoka motivacija da se više sazna o inkluzivnom obrazovanju, radoznalost, učešće u drugim vršnjačkim mrežama i sličnim projektima.

Na osnovu individualnih očekivanja od učešća u VMIO, učesnici/ce su izradili postere očekivanja na nivou grupe.

Prvi sastanak VMIOČlanovi i članice VMIO pokazali su suštinsko razumevanje inkluzivnog obrazovanja, vrednosti koje ono nosi i istakli neke od izazova sa kojima se suočavaju.

Iskustva u pružanju i primanju podrške koje su učesnici individualno prezentovali pokazala su bogatstvo znanja i veština pojedinih članova i grupe u celini: aktivizam mladih Roma u ostvarivanju prava, podrška u učenju drugu/drugarici iz odeljenja, vrednost podrške za onoga ko je prima, povezivanje sa partnerima na lokalnom nivou, učešće u lokalnim akcijama, humanitarnim akcijama i organizovanim grupama u kojima su članovi deca i mladi sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, itd.

Sastanak i obuku vodile su Borislava Maksimović, članica Saveta VMIO i Dragica Miražić Nemet, članica Mreže podrške IO i nastavnica građanskog vaspitanja iz model škole inkluzivnog obrazovanja, „Sonja Marinković“ iz Novog Sada.

Prvi sastanak VMIODrugog dana sastanka, članovi i članice VMIO razgovarali su sa predstavnicama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Mirjana Bojanić, posebna savetnica u MPNTR), Kancelarije UNICEF-a u Srbiji (Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja), članicama Kancelarije Zaštitnika građana (Gordana Stevanović, zamenica zaštitnika građana za prava deteta i rodnu ravnopravnost i Nataša Jović, zamenica generalnog sekretara) i članicom Kancelarije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti (Kosana Beker, pomoćnica Poverenice za zaštitu ravnopravnosti)

Tema razgovora se odnosila na ostvarivanje prava deteta. Kroz dijalog učesnika, pitanja, primere kršenja dečjih prava, načina rešavanja prigovora i problema u ovoj oblasti, ostvaren je dublji uvid i razvijene ideje kako vršnjaci mogu da se bore za prava deteta u njihovoj sredini i kako da pristupaju detetu koje ima smetnje u razvoju i invaliditet. Posebno je analizirana uloga učeničkog parlamenta.

Nakon razgovora, članovi i članice VMIO iskazali su svoje potrebe i želje za podrškom kroz obuke i druge modele učenja, a posebno bi im bilo važno da posete kvalitetne inkluzivne škole.

Završni deo okupljanja obeležio je zajednički sastanak i razgovor sa članovima Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.

Razvoj Vršnjačke mreže podrške inkluzivnom obrazovanju je jedna od komponenti projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“ koji realizuje Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju u partnerstvu sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju i Mnistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a uz finasijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF