Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Usluge Mreže

Pružanje podrške ustanovama i pojedincima obuhvata:

 • Davanje informacija i pojašnjenje putem telefona, elektronske pošte i vebsajta
 • Organizovanje poseta ustanovi radi pružanja podrške u:
  • organizaciji rada ustanove ili stručnih timova
  • prilagođavanju pristupa i uključivanju dece u vršnjačku grupu
  • izradi i primeni individualnog obrazovnog plana (IOP)
 • Reagovanje na zahtev roditelja ili staratelja za podrškom ili prigovor o kršenju prava deteta
 • Stručna podrška ustanovi, roditelju ili staratelju, Interresornoj komisiji u donošenju odluke o obrazovanju deteta.
 • Realizacija akreditovanih obuka.

Obuke nastale u okviru projekta DILS Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja

Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan, kat. br. 287

Autistični spektar, hiperaktivnost, smetnje motorike i sluha – Strategije prilagođavanja nastave, kat. br. 282

Motivacija i psihološki principi učenja, kat. br. 403

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF