Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

III regionalni sastanak Mreže IO ŠU Niš

12. aprila 2013. godine u Čokotu - Niš u Model školi inkluzivnog obrzovanja „Desanka Maksimović“, održan je treći regionalni sastanak Mreže za Školsku upravu Niš. Sastanku su prisustvovali, pored članova Mreže, stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama i predstavnica Odbora za prava deteta Narodne skupštine.

Tokom sastanka, učesnici su se detaljnije upoznali sa radom niške Interresorne komisije u cilju informisanja o vrstama podrške koju ona pruža i  o procedurama njenog rada. Prisutnima je predstavljena saradnja Mreže sa školama, kao i primeri dobre prakse u niškoj školskoj upravi. Predstavljeni su i rezultati lokalne akcije „Korak dalje“, koju sprovodi ova Model škola, u okviru Projeka „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju“, koji realizuje Mreže, u partnerstvu sa UNICEF –om.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF