Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU Niš

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU NišČetvrti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Niš uspešno je realizovan u model školi za inkluzivno obrazovanje “Desanka Maksimović” Čokot, 11. oktobra 2013. godine, uz podršku organizacije KulturKontakt Austria. Cilj sastanka bilo je širenje dobre prakse inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama.

Sastanku je prisustvovalo 34 učesnika/ca: članovi i članice niške Mreže IO, stručni saradnici i nastavnici srednjih škola iz Niša, Pirota i Prokuplja, kao i članovi stručnog tima za inkluzivno obrazovanje iz škole ‘’Desanka Maksimović’’- Čokot.

Sastanak je otvorila i vodila regionalni koordinator Mreže podrške IO, Ljiljana Radovanović Tošić.

O iskustvima iz brojnih škola koje je posetila tokom svog profesionalnog rada, govorila je Tanja Živanović, koordinator za inkluzivno obrazovanje školske uprave Niš.

U prvom delu sastanka psihološkinja i dve nastavnice ETŠ “Mija Stanimirović” iz Niša predstavile su tri primera dobre inkluzivne prakse iz svoje škole. Prikazani primeri su pokazali da su zaposleni u ovoj školi  otvoreni za učenje, spremni na prilagođavanja u radu sa učenicima koji imaju poteškoće i partnersku saradnju sa roditeljima. Jaka strana ove niške srednje škole je što postoji suštinska saradnja na relaciji stručna služba, nastavnici i roditelji učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.  Zahvaljujući tome uspešno su prevaziđene brojne poteškoće u učenju kod pojedinih učenika sa ADHD, intelektualnim smetnjama, cerebralnom paralizom, senzornim smetnjama. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Primere dobre inkluzivne prakse iz pirotske Tehničke škole predstavio nam je pedagog  ove škole. U Tehničkoj  školi mnogo je urađeno na prilagođavanju prostora, nameštaja, učila, rasporeda, kao i metoda i tehnika rada sa učenicima, koji su osobe sa invaliditetom i za kretanje koriste kolica. U školi se neguje socijalna inkluzija i vršnjačka podrška.

Nakon prezentovanih primera dobre prakse srednjih škola otvorena je diskusija. Neki učesnici iz pirotskih škola, koji su po prvi put bili na sastanku Mreže podrške IO, izneli su svoje utiske o inkluzivnom obrazovanju. Setili su se brojnih primera dobre inkluzivne prakse o kojima se ranije nije govorilo na ovaj način i koji nisu nigde zabeleženi. Iskazali su veliku potrebu za podrškom od strane Mreže IO, kako bi uspešno odgovorili na obrazovne potrebe svojih učenika.

Ovom prilikom je i konstatovano, kroz više diskusija učesnika sastanka, da srednje škole nisu dobile adekvatnu sistemsku podršku za uvođenje i primenu inkluzivnog obrazovanja i da su im potrebne adekvatne obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja. 

Drugi, zatvoreni deo sastanka bio je usmeren na definisanje narednih koraka u radu lokalne Mreže IO, pripremama za predstojeći Veliki sastanak Mreže, a razgovaralo se i o ideji da se Regionalna mreža IO proširi uključivanjem predstavnika okolnih gradova (Pirot, Svrljig, Aleksinac), direktora škola, pedagoga. Takođe, ideja je da za sledeći Regionalni sastanak mreže IO pozovu predstavnici predškolskih ustanova.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF