Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

IV regionalni sastanak Mreže IO Kragujevac

IV regionalni sastanak Mreže IO KragujevacČetvrti regionalni sastanak Mreže podrške IO ŠU Kragujevac održan je 15. oktobra u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“. Sastanku je prosustvovalo 47 učesnika – predstavnika predškolske ustanove, osnovnih i srednjih škola Kragujevca, Batočine, Lapova, Rače, Topole i Aranđelovca.

Teme sastanka bile su:

  • Novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonu o osnovnom vaspitanju koje se odnose na IO (Mila Todorović, članica implementacionog tima MIO)
  • Mogućnosti i načini saradnje sa specijalnim školama u kontekstu novih zakonskih rešenja (predstavnici specijalnih škola)
  • Inkluzivna praksa u SŠ - trenutno stanje iz ugla zaposlenih u srednjim školama (predstavnici srednjih škola)
  • Mogućnosti MIO da odgovori na potrebe škola u oblasti IO (na osnovu podataka iz SWOT analize sa prethodnnog sastanka) - Dušanka Ćirović, koordinatorka lokalne MIO

Nakon plenarnog dela dana, članovi Mreže podrške IO (MIO) ostali su da prodiskutuju o načinima unapređivanja rada Mreže podrške, da se dogovore o zajedničkim aktivnostima i radu lokalne MIO.

Sastanak je protekao u radnoj atmosferi i konstruktivnoj diskusiji i razmeni mišljenja. Značajan doprinos u radu dali su članovi Mreže, savetnici u ŠU Kragujevac – Mila Todorović i Goran Joksimović.

Značajno je bilo i prisustvo i diskusija predstavnika specijalnih škola koji su govorili o načinima uspostavljanja saradnje redovnih i specijalnih škola.

Predstavnici srednjih škola govorili su o inkluzivnoj praksi i teškoćama sa kojima se susreću u radu.

Zaključak članova Mreže je da je školama, naročito srednjim, i dalje potrebna značajna podrška u oblasti inkluzivne prakse, jer postoje nedostaci u radu stručnih timovi za IO u školama, ali i u ukupnoj organizaciji rada škola.

U razgovoru članova Mreže o mogućem planu akcije u narednom periodu izneti su predlozi da se organizuju tribine na kojima bi se prezentovao rad nastavnika dobrih praktičara u oblasti IO, kao i tribine za roditelje.

Sastanak je uspešno realizovan, a doprineo je širenju vidljivosti i efekata rada Mreže.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF