Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU Zrenjanin

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU ZrenjaninČetvrti regionalni sastanak održan je 10. oktobra 2013. godine u model školi inkluzivnog obrazovanja „Isidora Sekulić“ u Pančevu.

Prisustvovalo je 13 učesnika, članova Mreže iz Pančeva i predstavnici srednjih škola i to: Tehnička škola „Sava Munćan“ Bela Crkva, Gimnazija „Branko Radičević“ Kovin i Muzička škola „Jovan Bandur“ Pančevo.

Sastanak je podržan od strane KulturKonntakta Austrije i rukovodstva škole „Isidora Sekulić“.

Sastanak je otvorila i vodila koordinatorka MIO za ŠU Zrenjanin Snežana Kidžin, koja se zahvalila članovima Mreže i učesnicima koji su se odazvali na njen poziv i uzeli aktivno učešće u realizaciji ovog sastanka. Pored toga se zahvalila domaćinu, direktorki OŠ “Isidora Sekulić“ na gostoprimstvu i tehničkoj podršci u realizaciji istog.

Tom prilikom je naglasila da je tema sastanka primena inkluzivnog obrazovanja u srednjim školama. Izneti su lični zaključci koordinatora, da srednje škole na teritoriji ŠU Zrenjanin imaju mnoge nedoumice u radu kad je u pitanju obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i u obrazovanju  nadarenih učenika.

U prvom, plenarnom delu je o dosadašnjim aktivnostima i rezultatima rada Tehničke škole govorila Danijela Jovanović iz Bele Crkve, koja je predstavila korake razvoja same škole ka putu inkluzije. Škola preduzima mere prihvatanjem dece u školi, pojačanom soijalnom i zdravstvenom zaštitom pripadnika romske nacionalne manjine i vrši pritisak osvešćivanja pripadnika lokalne uprave, kako bi adekvatno odgovorili na potrebe škole i učenika. Sada se u ovoj školi 3 učenika se obrazuje po IOPu, od toga 2 učenika završava razrede, a ostali jedan je odustao. Naglašavaju da im je  izuzetnu podršku u jačanju kapaciteta i kompetencija pružila članica novosadske Mreže Sonja Paripović, koja je pomogla samoj školi i u formiranju malih timova koji se bave posebnim aspektima IO. To znači da u školi funkcioniše Tim za Rome (od 42 učenika romske nacionalnosti, 7 je odustalo), Tim za prušanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i Tim za akcioni plan.

Na svom putu primene IO u školi, predstavnici škole ističu sledeće korake: edukacija nastavnog i nenastavnog osoblja, organizacija tribine, gde su gosti defektolozi, osobe sa invaliditetom, roditelji učenika sa smetnjama u razvoju, lekar  i personalni asistenti. Ističu i značaj seminara o pisanju i realizaciji IOP-a, zatim dobru saradnju sa lokalnom upravom, saradnju sa roditeljima i posebno naglašavaju važnost postojanja UG „Pletenica“, koja obezbeđuje socijalno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju u Beloj Crkvi. Bave se i darovitim učenicima, tako što im daju zaduženja u školi (na pr.učenik 3. godine redovno uređuje sajt svoje srednje škole, osnovne škole i sajt UG „Pletenica“.)

Svoje primere predstavili su i gosti iz kovinske Gimnazije. Do sada u svojoj školi su imali iskustvo prilagođavanja učeniku, koji se kretao u kolicima i nije mogao da piše. Postojalo je prilagođavanje prostora, učenik je snimao časove i tako učio gradivo, kontrolne zadatke je radio na lap topu, vršnjaci su ga uključivali u vannastavne aktivnosti, zajedno sa njim učili dok je svakodnevno odlazio na fizikalnu terapiju. Sada studira na Ekonomskom fakultetu u kućnim uslovima.

Pored ovog učenika, predstavili su primer učenika sa teškim oštećenjem govora, koji je pismenim putem završavao razrede sa odličnim uspehom i sada je asistent na fakultetu za istoriju.

Na kraju su predstavili darovitog učenika, koji je bio izuzetan u matematici (osvajao republička 2. i 3. mesta na takmičenju srednjoškolaca za matematiku), redovno odlazio u Petnicu a trebala mu je podrška u društvenim predmetima. Profesori su vršili prilagođavanja nastavnog gradiva, kako bi mu omogućili uspešan završetak školovanja u Gimnaziji.

Na kraju, kroz životnu priču učenika koji ima invaliditet šake, a koji je želeo da svira trzački instrument, profesor muzičke škole iz Pančeva opisuje svoju modifikaciju muzičkog instrumenta učeniku, njegov uporan rad sa detetom putem individualnih časova, obezbeđivanje muzičkog instrumenta učeniku koji ima skromne uslove života, ne bi li zadovoljio želju deteta za sviranjem i muzikom.

Učesnici sastanka su bili i profesor stručnih predmeta Mašinske škole iz Pančeva, kao i njihov pedagog i psiholog. Bilo im je potrebno da čuju iskustva kolega i dobiju neke odgovore na svoje  nedoumice u vezi obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju.

U zaršnom delu sastanka, prisutne četiri članice pančevačke Mreže predložile su moguće aktivnosti članova i članica Mreže u narednom periodu uz ogradu da ovaj plan nije detaljno razrađen zbog odsustva članica Mreže iz Zrenjanina.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF