Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU Sombor

IV regionalni sastanak Mreže IO ŠU SomborČetvrti  regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Sombor  je održan 23. oktobra 2013. sa početkom u 12 časova u OŠ „Sonja Marinković“ u Subotici.

Sastanku je prisustvovalo 49 osoba: predstavnici STIO timova osnovnih i srednjih škola sa područja grada Subotice, predstavnici model škola sa područja ŠU Sombor, direktori, roditelji i članice Mreže IO.

Skupu se na početku obratio direktor OŠ „Sonja Marinković“  Žarko Otović.

Uvodnu reč je dala Ksenija Liščević, prosvetna savetnica ŠU Sombor zadužena za inkluzivno obrazovanje, članica Mreže podrške IO.

Sastanak je vodila članica  Mreže podrške Branka Bešlić koja je predstavila rad Mreže u prethodnom periodu.

U prvom delu sastanka održana je tribina na kojoj su predstavljeni primeri uspešnog rada STIO timova predškolske ustanove , osnovnih i srednjih škola sa područja ŠU Sombor.

Rad svojih STIO timova su predstavili članovi timova predškolske ustanove, dve osnovne i jedne srednje škole:

 • OŠ “ Vladimir Nazor“ – Đurđin

  „ Prelazak sa razredne na predmetnu nastavu -IOP2“

  - predstavljene su aktivnosti koje su realizovane  u tranzicionom periodu kao i rad sa učenikom u predmetnoj nastavi

  Autor i izlagač: Margareta Uršal, pedagog

 • Model škola OŠ “Sonja Marinković” –  Subotica

  Primer dobre prakse „IOP2-srpski jezik“

   - prisutni su se upoznali sa metodologijom rada na času srpskog jezika

  Autor i izlagač:  Nataša Šašić, nastavnica srpskog jezika. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

 • Model škola OŠ “Sonja Marinković” – Subotica

  Primer dobre prakse „IOP3- nastava fizike“

  -  Prisutnima je predstavljen način rada sa darovitim učenikom, metode i tehnike koje nastavnik primenjuje u radu.

  Autor i izlagač: Bojan  Lazarević, nastavnik fizike

 • Srednja ekonomska škola, Sombor

  „Primer dobre prakse-IOP1“ – Putem ppt prezentacije prisutni su se upoznali sa napredovanjem učenice po IOP, kao i projektom  „Multiplikacija živeti tolerantno“ u  koji je škola uključena

  Autor i izlagač: Stamenka Sudar, psiholog

 • Srednja ekonomska škola, Sombor

  „Primer dobre prakse „– putem predavanja prisutni su se upoznali sa načinom rada sa učenikom koji je duže vreme bio na kućnom lečenju a od ove školske godine je uključen u školu

  Autor i izlagač: Sanja Ferenčević, pedagog

 • PU „Naša radost“, Subotica , vrtić „ Palčica “:

  Primer dobre prakse u primeni programa „ Vrtić i škola po meri deteta“

  Studija slučaja

  Dečak sa elementima autizma

  - putem ppt prezentacije prisutni su se upoznali sa IOP-om, napredovanjem deteta od druge godine života do polaska u školu

  Autori : Klara Vidaković, vaspitač ,

                 Jasmina Kukić, pedagog

                 Dijana Kopunović Torma, psiholog

  Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Nakon  navedenih prezentacija otvorena je diskusija. Prisutni su pohvalili i čestitali timovima koji su izlagali i izrazili želju za ovim vidom promovisanja Mreže u njihovim školama.

Drugi deo sastankaje bio radnog karaktera i njemu su prisustvovale članice MIO, kao i predstavnici model škola i  OŠ „ Vladimir Nazor“  (škole koja je izlagala u plenarnom delu) .

Cilj drugog dela sastanka je bio iniciranje ideja za unapređivanje rada Mreže , širenje mreže IO i njeno promovisanje u lokalnoj zajednici. Dogovoreno je da sve osnovne škole prosvetnoj savetnici zaduženoj za inkluzivno obrazovanje dostave spiskove svojih učenika kojima je bila potrebna dodatna obrazovna podrška i koji su upisani u srednje škole, kako bi se efikasnije sprovelo praćenje nastavka njihovog školovanja, zatim da se prezentacija rada Mreže podrške održi u svim školama koje za tim izraze želju kao i da se Mreža promoviše kroz Aktiv stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF