Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU Požarevac

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU PožarevacPeti Regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Požarevac održan je 27. marta u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu. Sastanak je organizovan u saradnji sa ŠU Požarevac i Regionalnim centrom Smederevo uz finansijsku podršku KulturKontakt organizacije iz Austrije, a prisustvovali su mu članovi i saradnici regionalne Mreže, prosvetni savetnici ŠU Požarevac i predstavnici škola čiji se učenici osmog razreda obrazuju po IOP-u ili pohađaju osmi razred u odeljenjima za učenike sa smetnjama u razvoju.

Prisutnim učesnicima, na početku prvog, plenarnog dela sastanka obratila se Milena Vasić, regionalni koordinator Mreže i upoznala ih sa dnevnim redom, a nakon toga,  reč je dala Vesni Miletić i Jeleni Antonijević, prosvetnim savetnicama ŠU Požarevac koje su, u skladu sa potrebama i dogovorom članica regionalne Mreže o ovom sastanku,  govorile o podršci učenicima osmog razreda koji se obrazuju po IOP-u ili pohađaju odeljenja za učenike sa smetnjama u razvoju. U svojoj prezentaciji Jelena Antonijević iznela je podatke o broju ovih učenika na teritoriji ŠU Požarevac, upoznala učesnike sa zakonskim okvirom pružanja podrške i podsetila na potrebu izrade akcionih planova podrške i pomoći u profesionalnoj orijentaciji ovih učenika. U diskusiji koja je usledila, učesnici su se interesovali za pojašnjenja zakonskih okvira upisa ovih učenika u redovne srednje škole, za saradnju sa Okružnom upisnom komisijom, kao i za ulogu školskih timova i konkretne korake u omogućavanju uspešne tranzicije učenika iz osetljivih grupa iz osnovnog u srednje obrazovanje.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU PožarevacBiljana Žiovtić, učiteljica u OŠ "Bata Bulić" u Petrovcu na Mlavi upoznala je učesnike sa ciljevima, aktivnostima  i rezultatima lokalne akcije "Da svako ima svoje mesto pod Suncem", koja je u ovoj školi realizovana u okviru projekta Mreže podrške IO "Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju". Kroz prezentaciju realizovane lokalne akcije, učiteljica i član STIO tima OŠ "Bata Bulić" iznela je iskustvo škole u aktiviranju partnera u lokalnoj zajednici na planu pružanja podrške deci i mladima iz osetljivih grupa i iniciranju i formiranju lokalne Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU PožarevacPosebno interesovanje i aplauze prisutnih dobila je Emina Ivić, majka učenice iz OŠ ‘’Bata Bulić’’, koja je predstavila primer dobre prakse roditeljske podrške učenicima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dala podršku inkluzivnom obrazovanju i upoznala prisutne sa svojim iskustvom u animiranju i okupljanju roditelja u lokalno Udruženje roditelja ‘’Bez granica’’.

U drugom delu održan je sastanak članova i saradnika regionalne Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, koji su razgovarali o potrebi prikupljanja izveštaja saradnika  regionalne Mreže o stanju i potrebama škola u svojim opštinama  za podrškom u IO. Članovi i saradnici Mreže razmenjivali su dileme i pitanja o inkluzivnom obrazovanju iz svojih sredina i škola, a dat je i predlog da se pokrene inicijativa da jedna škola na teritoriji ŠU Požarevac organizuje nastavu za učenike na kućnom i bolničkom lečenju.

Tokom drugog dela sastanka, definisani su sledeći zaključci:

  • Uputiti dopis srednjim školama u cilju prikupljanja podataka o napredovanju učenika srednjih škola na teritoriji ŠU Požarevac koji se u poslednje dve godine obrazuju po IOP-u (posebno s obzirom na činjnicu da su timovi ovih škola prošli obuku o inkluzivnom obrazovanju i izradi IOP-a, što bi trebalo da doprinese kvalitetnijoj podršci učenicima u srednjim školama koje pohađaju);

  • Predstavljanjem primera dobre prakse na zajedničkom okupljanju,  podržati članove IRK iz obrazovnog sistema sa teritorije naše ŠU;

  • Raspitati se o mogućnosti posete savetnika ŠU Požarevac, članova MIO nekoj drugoj ŠU (po mogućstvu ŠU Beograd) i realizovati posetu (u skladu sa projektnim aktivnostima MIO);

  • Uputiti dopis lokalnoj samoupravi u Malom Crniću koja nema formiranu IRK i podsetiti ih na potrebu formiranja i rada ove komisije u skladu sa Pravilnikom;

  • Saradnici regionalne Mreže treba da za svoje opštine dostave potrebe za podrškom školama u IO, koordinatoru regionalne Mreže, kako bi se isplanirale posete i intervencije MIO;

  • Uputiti dopis opštinskim aktivima direktora na teritoriji ŠU Požarevac kojim se pokreće incijativa, u saradnji sa Ministarstvom, za imenovanjem jedne škole koja bi organizovala nastavu za učenike na kućnom i bolničkom lečenju;

  • Za sledeći regionalni sastanak obezbediti predstavljanje primera dobre prakse vršnjačke pomoći od strane učenika neke od srednjih škola sa teritorije ŠU Požarevac.

Zahvaljujemo se na gostoprimstvu i pomoći u organizaciji sastanka Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF