Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU Kruševac

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KruševacPeti regionalni sastanak održan je u Kruševcu u organizaciji regionalne Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju - Školska uprava Kruševac, i uz podršku KulturKontakt organizacije, Austrija, 27. marta 2014. godine u Centru za stručno usavršavanje.

Ciljevi sastanka su bili: širenje dobre prakse saradnje predškolskih ustanova i osnovnih škola i planiranje lokalne inicijative, razmena inovativne prakse i razmatranje predloga za škole dobre prakse (za svoju lokalnu Mrežu).

Sastanku je prisustvovalo 25 učesnika/učesnica: Zoran Asković, načelnik Školske uprave Kruševac, Milica Đorđević, predstavnica Školske uprave Kruševac, Mirjana Zlatanović, pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti grada Kruševca,Zorana Pavlović, kordinator za Romska pitanja, Kruševac, Marija Vasić, predsednica IRK grada Kruševca, Svetlana Aleksić, predsednica Društva pedagoga i psihologa Rasinskog okruga, koordinatori STIO i po jedan član i prezenteri primera dobre prakse u predškolskim ustanovama, predstavnik zdravstvene ustanove, predstavnici Centra za socijalni rad iz Kruševca, koordinator regionalne Mreže podrške IO, članovi Mreže.Sastanak je medijski pratila lokalna televizija.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KruševacUčesnike je najpre pozdravio Vojislav Veljović, koordinator regionalne Mreže podrške IO. Govorio je i o DILS-ovom programu u okviru koga je na teritoriji ŠU Kruševac realizovano 11 projekata. Upoznao je prisutne sa aktivnostima koje je realizovala regionalna Mreža, sa temama prethodnih regionalnih sastanaka, kao i sa III velikim sastankom Mreže podrške IO. Istakao je da je najveća dobit od organizovanja regionalnih sastanaka mogućnost predstavljanja primera dobre praksa i horizontalnog učenja.

Nakon što je pozdravio prisutne, načelnik Školske uprave Kruševac, Zoran Asković je govorio o ciljevima MIO i o značaju Mreže na lokalnom nivou.

Milica Dimitrova, članica Mreže, je govorila postupcima i procedurama pružanja dodatne podrške u obrazovanju i vaspitanju  dece/učenikau predškolskim ustanovama i osnovnim školama: o tomeda je u interesu deceda škole imaju podatke o pruženoj dodatnoj obrazovnoj podršcideciu predškolskim ustanovama(izrađeni pedagoški profil), o koracima i proceduri pružanja dodatne obrazovne podrške, korišćenju propisanih obrazaca koji su sastavni deo IOP-akao i o evaluaciji mera individualizacije i IOP-a. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Psiholog i vaspitačice  Predškolske ustanove "Nata Veljković" iz Kruševca prikazale su primere dobre prakse: pružanje dodatne podrške sprovođenjem mera individualizacije u radu sa detetom sa Daunovim sindromom, pružanje dodatne podrške putem IOP-a kao i  i podrška detetu sa smetnjama iz spektra autizma gde je bilo reči i o dobiti za dete i za ustanovu angažovanjem ličnog pratioca. Primeri su detaljno predstavljeni u smislu prikaza prioriternih oblasti podrške, ciljevai ostvarenih aktivnosti u okviru podrške. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Pedagoškinjaiz ove ustanove je govorila o značaju korišćenja aparata (Skafa sistema) koji je veoma koristan u radu logopeda pri govornoj stimulaciji i razvijanju govora. Navela je rezultate u primeni ovog aparata i založila se da ovaj aparat imaju ustanove kako bi bili dostupni većem broju dece i roditelja. Apelovano je na grad Kruševac da nabavi ovaj aparat koji PU "Biseri" u Trsteniku već poseduje.

Peti regionalni sastanak Mreže IO ŠU KruševacJasmina Jovanović, članica Mreže, prezentovala je na koji način može biti unapređena saradnja PU i osnovnih škola u radu sa učenicima kojima je potrebna dodatna podrška. Govorila je i o konkretnim aktivnostima koje, kaosastavni deo plana saradnje PU i osnovnih škola,treba da budu deo Godišnjeg plana rada škole/PU. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

Marija Vasić, predsednica IRK Kruševac detaljno je govorila o upisu u prvi razred u svetlu mogućnosti koju zakon daje o odlaganju polaska u školu. Takođe je govorila o iskustvima IRK u davanju mišljenja u oblasti pružanja dodatne podržke deci/učenicima iz osetljivih grupa.

Mirjana Zlatanović, pomoćnik gradonačelnika za Društvene delatnosti grada Kruševca je najpre pohvalila rad MIO. Obzirom da je pre toga bila zaposlenau ŠU Kruševac, osvrnula se na početak uvođenja inkluzivnog obrazovanja gde je bilo poteškoća i otpora pružanju dodatne podrške deci/učenicima i u poređenju sa sadašnjim stanjem, stvari se menjaju utoliko što je više zaposlenih koji su senzibilisani i koji su unapredili kompetencije za pružanje dodatneobrazovne podrškedeci/učenicima iz osetljivih grupa. Istakla je neophodnost saradnje PU i osnovnih škola uz ocenu da se saradnja poboljšava.

Plenarni deo sastanka je završen razmenom između učesnika– diskusijom.

U završnom delu sastanka članoviMreže su predložili da ustanove dobre prakse budu sledeće: OŠ "Velika Drenova", Velika Drenova, PU "Nata Veljković", Kruševac, OŠ "Branko Radičević", Bivolje, OŠ "J.J. Zmaj", Mudrakovac, OŠ "Sveti Sava", Čitluk, a od srednjih Hemijsko – tehnološka škola Kruševac.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF