Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Radionica o inkluzivnom obrazovanju

Radionica o inkluzivnom obrazovanjuU Beogradu, 20 aprila 2016. godine, Prof. dr Džudit Holenveger sa Pädagogische hochschule Zürich održala je radionicu o inkluzivnom obrazovanju. Obuku je organizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grupa za socijalnu inkluziju u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju.

Na skupu su učestvovali koordinatori/ke za inkluzivno obrazovanje Školskih uprava, regionalne koordinatorke Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije, koordinatori/ke Školskih uprava za zaštitu od nasilja i diskriminacije, Predstavnice Grupe za socijalnu inkluziju i kancelarije UNICEF-a.

Teme radionice bile su

 • Razvoj inkluzivnog obrazovanja na međunarodnom planu, odnosno trenutno shvatanje inkluzivnog obrazovanja u Evropi. Zaključci su:
  Inkluzija je proces čiji je cilj prevazilaženje prepreka za učenje i učešće kao odgovor na različitosti.
  Nastavnici imaju više uticaja na učenje od porodice.
  Nastavni plan mora biti fleksibilan kako bi omogućio učenje svim učenicima.
  Učenje i učešće učenika mora biti u centru pažnje nastavnika.
  Kultura partnerstva, saradnje i zajedničkog odlučivanja neophodna je kako bi škole postale inkluzivne.
 • Fokus na učešću
  Učešće se odnosi na procesne faktore koji su usmereni na školu i olakšavaju ili ometaju osećaj pripadanja, kompetentnosti i autonomije deteta. Značajno učešće se deli sa pripadnicima iste vršnjačke grupe i orijentisano je ka ciljevima koji su od značaja za društvo i za pojedinca.
 • Kompetencije nastavnika za inkluzivno obrazovanje – šta je nastavnicima potrebno za inkluzivno obrazovanje: Uverenja i stavovi:
  Sposobnost da se uvidi i shvati situacija na način koji nastavnicima omogućava da vide mogućnosti za inkluzivno obrazovanje i izbegavanje isključivanja/ekskluzija.
  Veštine i znanja:
  Sposobnost da se primeni ono što je prethodno naučeno ili uvežbano kada je bilo potrebno.
  Kompetencije:
  Sposobnost rešavanja problema u različitim situacijama primenom relevantnih nizova, kombinovanja znanja i veština kako to data situacija nalaže.
  Lični profesionalni razvoj:
  Sposobnost delovanja u sadašnjosti kako bi se postigli pozitivni ishodi uzimajući u obzir društvene okolnosti, ali ne dozvoljavajući da ih one određuju
 • Inkluzivna nastavnička praksa
  U inkluzivnim školama uloge nastavnika se menjaju. On:
  Živi i upravlja različitostima
  Personalizuje učenje
  Integriše formativne i sumativne procene
  Koristi kroskurikularno učenje ključnih kompetencija
  Radi u timu
  Ostvaruje partnerstvo sa roditeljima i zajednicom

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF