Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Leskovac

Šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju organizovan je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju, u Leskovcu, 20. oktobra 2017. godine. Sastanku je prisustvovalo 43 učesnika/ca:  predstavnici osnovnih i srednjih škola (nastavnici, stručni saradnici, direktori), predstavnici školske uprave – prosvetni savetnici, gradski prosvetni inspektor, predstavnici Udruženja roditelja “Ringeraja” iz Leskovca, predstavnica IRK iz Centra za socijalni rad i članovi i članice Mreže IO. 

 

Cilj sastanka bio je da se kroz promociju i analizu primera iz prakse u obrazovno-vaspitnim ustanovama  i iskustva roditelja i drugih relevantnih aktera  sagledaju dobiti  i ukaže na potrebe kako bi se unapredio kvalitet obrazovanja.

Prosvetna savetnica govorila je o uvidima u praksu škola sa teritorije školske uprave Leskovac kad je u pitanju inkluzivno obrazovanje, najčešćim greškama u izradi individualnih obrazovnih planova, kao i o izazovima sa kojima se susreću zaposleni, kao što je nedostatak saradnje i timskog rada.

Predstavnica IRK u Leskovcu predstavila je rad komisije koji je ocenjen kao dobar, ali je ukazala na to da i dalje ima problema da se u lokalnoj samoupravi obezbede dovoljna finansijska sredstva da bi se svako dete na adekvatan način uključilo u obrazovni proces.

Članica Udruženja roditelja „Ringeraja“ smatra da ne postoji dobra povezanost između IRK i lokalne samouprave i da se ne ostvaruje saradnja u meri koja bi trebala da omogući neophodne mere podrške za svu decu.

Prisutima su predstavljene izmene Zakona o osnovama sistema obrazovanja relevantne za inkluzivno obrazovanje i obrazovanje u školama za decu sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Poseban segment sastanka bio je posvećen ulozi direktora škole u stvaranju uslova za kvalitetno obrazovanje u skladu sa standardima kompetencija direktora.

Predstavljen je primer dobre prakse iz OŠ “Branko Radičević” u Bujanovcu. Govorilo se o obrazovanju učenika sa Daunovim sindromom, i to iz ugla učiteljice, majke, i studentkinje Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Učiteljica je pružila konkretne primere iz kojih se može videti nači i strategije rada, didaktički materijal i produkte učeika, a naročitu pažnju izazvao je portfolio učenika.

Učesnici sastanka su ocenili da je sastanak bio veoma koristan i zanimljiv, da su dobili odgovore na mnoga pitanja i čuli različita iskustva i ideje. Povezivanje osnovnih i srednjih škola i povezivanje škola sa drugim institucijama  u gradu, IRK i  lokalnom samoupravom, ocenili su kao veoma značajno za prevazilaženje mnogih problema.

Završna aktivnost je bila usmerena  na definisanje narednih koraka u radu Mreže IO:

1.       Iz  oba okruga školske uprave imenovati  kontakt osobu koja je zadužena za praćenje inkluzivnog obrazovanja, dostavljanje materijala i primera dobre prakse školama  i saradnju sa Mrežom podrške IO

2.       Praćenje postignuća učenika kojima je potrebna dodatna podrška i za koje je obavljena poseta školama od strane članica Mreže podrške IO

3.       Uključiti u Mrežu  podrške IO veći broj nastavnika predmetne nastave kao i predstavnike srednjih škola i fakulteta

4.       Nastaviti saradnju sa udruženjima i drugim institucijama i organizacijama u gradu

5.       Pratiti konkurse lokalnih samouprava za realizaciju projekata i redovno informisati škole

6.       Uz pomoć Udruženja roditelja dostaviti  zaključke sa sastnka koji se tiču obezbeđivanja  podrške lokalne samouprave  gradskom većniku za obrazovanje.

 

Sasatanak je realizovan u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF