Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Beograd

Šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju školske uprave Beograd održa je 24. oktobra 2017. godine u Osnovnoj školi „Braća Baruh“. Sastanku je prisustvovalo 38 učesnika: predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF-a, Mreže podrške IO,  interresornih komisija sa sedam beogradskih opština, predstavnica Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i predstavnici škola i predškolskih ustanova sa kojima je Mreža sarađivala u proteklom periodu.

 

Sastanak je imao dva dela. U prvom delu, koji je imao za cilj promociju Mreže podrške IO i primera dobre prakse, prisutni su upoznati sa radom i načinom funkcionisanja kao i sa dosadašnjim rezultatima rada Mreže podrške IO.

Takođe, predstavljen je primer kontinuirane podrške MIO učeniku N.К,  njegovoj porodici i obrazovnim ustanovama, od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Istaknuto je koliko su, pored  kontinuirane stručne podrške školi, važni i odlučujući, pozitivni stavovi zaposlenih u obrazovanju prema inkluzivnom obrazovanju i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška, za njihovo puno uključivanje u nastavne i vannastavne akivnosti. Opisane su teškoće sa kojima se porodica susretala u toku predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, kao i načini prevazilaženja i podrške koji su kontinuirano, tokom celog školovanja, pružani porodici i školi.

Iz ugla porodice na skupu je govorila sestra dečaka, i opisala je teškoće i prepreke sa kojima se porodica susretala i suočavala u toku njegovog školovanja. U prezentaciji je učestvovao i sam mladić,  kome nije bilo omogućeno da pohađa pripremni predškolski program sa vršnjacima zbog otpora vaspitačice prema radu sa decom sa teškoćama u razvoju. Tokom tog perioda živeo je usmeren uglavnom na porodično okruženje. Sestra je vrlo emotivno i autentično opisla taj period odbacivanja i neprihvatanja od strane okruženja koji je trajao sve  dok slučajno nisu saznali za organizaciju „Veliki i Mali“, a kasnije i za Mrežu podrške IO, čiji su predstavnici pružali podršku porodici u razumevanju Nikolinih teškoća i nastavili da podržavaju porodicu  tokom perioda školovanja u osnovnoj, i sada u srednjoj školi.

U drugom delu sastanka, čiji je cilj bio unapređenje saradnje između MIO i  interresornih komisija, predstavnica Centra za socijalnu politiku, predstavila je rezultate istraživanja „Analiza rada interresornih komisija i dodatne podrške u deset opština i gradova“ u 2015.  godini.

Nakon prezentacije otvorena je diskusija o merama dodatne podrške koje najčešće preporučuju IRК. Istaknuto je da te mere u praksi često nisu stvarna podrška već prepreka uključivanju, kao što je slučaj sa uslugom ličnog pratioca. Takođe je istaknuto da odlaganje polaska deteta u školu doprinsi gubljenju koraka sa svojom generacijom i šteti napredovanju i uključivanju deteta u vršnjačku grupu.

U završnom delu sastanka prisutni su upoznati sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tj. sa odredbama koje se odnose na inkluzivno obrazovanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju.

Sasatanak je realizovan u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF