Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Održan šesti regionalni sastanak Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju ŠU Valjevo u Šapcu

Mreža podrške inkluzivnog obrazovanja ŠU Valjevo održala je regionalni sastanak za 25.10.2017. u Regionalnom centru za stručno usavršavanje u Šapcu. Sastanku je prisustvovalo trideset četiri učesnika iz više osnovnih, srednjih škola i predškolske ustanove (stručni saradnici, predstavnici STIO timova i osobe koje se bave inkluzijom u svojim ustanovama). Tema sastanka bila je Tranzicija učenika sa smetnjama u razvoju i protokol o prebacivanju dokumentacije iz ustanoveu ustanovu.

 

Sastanak je počeo uobičajenim predstavljanjem agende i uvodnom rečju organizatora. U prvom delu vreme je bilo rezervisano za prezentacije i prikaz primera dobre prakse primene inkluzije iz tri škole. Nakon svake prezentacije je ostavljeno prostora za pitanja i kratku diskusiju učesnika. Sve prezentacije su, pored prikaza primera prilagođavanja i podrške datom učeniku, imale osvrt na način prelaska učenika u njihovu ustanovu iz prethodnog nivoa obrazovanja.

Zaključak posle ovog dela sastanka je da su sve škole same tražile dokumentaciju i oslanjale se na privatne veze i pomoć roditelja, koja jeste značajna, ali ne može biti jedini izvor informacija.

U drugom delu, predstavljen je novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, tj. odredbe koje se odnose na inkluzivno obrazovanje i obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Posle svake pročitane tačke, prisutni su komentarisali dobre i loše strane promena i način na koji bi promene trebale da se primene. Naročito mnogo komentara bilo je u vezi izmena o načinu prelaska dece na isti (horizontalno) ili viši (vertikalno) nivo obrazovanja. Svi su se složili da mora postojati zakonska obaveza ustanove iz koje dete prelazi da prosledi dokumentaciju o detetu u novu ustanovu, jer i danas postoje situacije da učenik pređe u sledeći nivo obrazovanja, a da ustavova ne dostavi dokumenta, ili da roditelj prećuti informaciju da je njegovom detetu treba podrška i na taj način se gubi dragoceno vreme u pomoći učeniku.

Poslednji deo sastanka posvećen je predstavljanju usluga Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i načinima na koje se te usluge mogu dobiti, ukoliko postoji problem u realizaciji inkluzivnog obrazovanja. Učesnici su takođe upućeni i na mogućnosti horizontalnog učenja, tj. da svako ko je imao pozitivna iskustva u određenoj situaciji može da pomogne kolegama koji se suočavaju sa sličnim problemima. Posle sastanka, učesnici su bili osnaženi i sigurni u svoj rad i napredak, jer su shvatili da nekada i sami znaju rešenje problema, samo treba da ga prepoznaju.

Ono što je ostalo nedorečeno je realizacija IOP 3. Svi smo se složili da se malo vremena i pažnje posvećuje darovitoj deci i zaključili da ta praksa treba da se promeni. S tim u vezi, predloženo je da tema sledećeg regionalnog sastanka bude Primena IOP-a 3, a da narednih godinu dana svi radimo na tome da i darovita deca postanu vidljivija.

Sasatanak je realizovan u okviru projekta „Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje“, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF