Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Realizovana obuka Podrška školama u izradi IOP-a

01-02. jula 2018. godine u prostorijama Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika (NARNS) realizovana je obuka  „Podrška školama u izradi IOP-a“. 

 

Učesnici/ce obuke bili su članovi MIO koji imaju bogato iskustvo u pružanju podrške obrazovnim ustanovama za rad sa decom kojoj je potrebna dodatna podrška, kao i autori nagrađenih primera dobre prakse. Ukupno je bilo 27 učesnika od čega 11 nastavnika (4 učiteljice i 7 predmetnih nastavnika/ca), 7 stručnih saradnica, 4  prosvetne savetnice , 2 republičke prosvetne inspektorke, predstavnica Inicijative za inkluziju VelikiMali, predstavnica Grupe za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije MPNTR i predstavnica UNICEF-a.

Realizovana obuka je imala za cilj unapređivanje kompetencija članica MIO i koordinatora za IO u ŠU za podršku školama u izradi IOP-a.

Ishodi obuke su:

  • Učesnici su postavili kriterijume za analizu kvaliteta IOP dokumenta i unapredili veštine procene kvaliteta IOP-a;
  • Upoznati su sa rezultatima istraživanja analize IOP-a u specijalnim i redovnim školama;
  • Sagledali su delotvornost saradnje nastavnika i roditelja učenika iz osetljivih grupa u planiranju i realizovanju podrške, a posebno u rešavanju kriznih situacija kod učenika.
  • Sagledali su važnost uloge nastavnika/škole u iniciranju i održavanju saradnje sa roditeljima.
  • Unapredili su veštine izrade pedagoškog profila, planiranja mera za otklanjanje fizičkih i komunikacijskih prepreka i plana aktivnosti.
  • Unapredili su veštine u planiranju časa koji obezbeđuje da svi učenici učestvuju u zajedničkim aktivnostima.

Obuka je realizovana u okviru projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje, koji sprovodi Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju (MIO) u saradnji sa Grupom MOST, a u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju sa ciljem poboljšanje kvaliteta podrške deci koje pružaju obrazovne ustanove i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF