Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Objavljen Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 74/2018 objavljen je novi Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. 

Pravilnik definiše ko ima pravo na IOP, način prikupljanja podataka i formiranje dokumentacije, mere individualizacije, način podnošenja predloga za utvrđivanje prava na IOP, sadržaj IOP-a, njegove vrste, način izrade i donošenja, primenu IOP-a, ocenjivanje učenika koji se obrazuju po IOP-u, pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka za učenike koji se obrazuju po IOP-u, podršku prilikom prelaska sa jednog obrazovnog nivoa na drugi, vrednovanje i izmene IOP-a, nastavak sprovođenja, ili prestanak potrebe za IOP-om, evedincije i dokumentaciju IOP-a.

Pravilnik možete preuzeti ovde

Obrasce možete preuzeti ovde

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF