Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Podrška inkluzivnom obrazovanju u Srbiji

U okviru Projekta “Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju” u saradnji sa Grupom MOST i uz finansijsku podršku UNICEF-a i SDC-a, u Beogradu je 27-28. decembra 2012. organizovana dvodnevna obuka za 30 prosvetnih savetnika iz 15 školskih uprava MPNTR. Obuka „Praćenje primene inkluzivnog obrazovanja i veštine pružanja podrške“ je doprinela povećanju broja predstavnika školskih uprava obučenih za praćenje i pružanje podrške implementaciji inkluzivnog obrazovanja.

Na osnovu prikaza četiri primera iz prakse obrazovno-vaspitnih ustanova u radu sa decom iz osetljivih grupa, analize i diskusije o izazovima i načinima pružanja podrške ustanovama, prosvetni savetnici su unapredili zajedničko razumevanje ove oblasti i utvrdili postupke i procedure koje treba slediti u sličnim situacijama. Obuku su vodile autorke programa Milena Jerotijević i Snježana Mrše.

Održane su i tri obuke za članove Mreže (Beograd, 02-03. februara 2013. i Novi Sad i Niš, 09-10. februara 2013.) kojima je prisustvovalo ukupno 75 članova Mreže. Obuka je doprinela povećanju kompetencija članova Mreže za pružanje podrške obrazovno-vaspitnim ustanovama i pojedincima kojima je potrebna profesionalna podrška u sprovođenju prakse inkluzivnog obrazovanja.

Obuka za članove Mreže bila je slično koncipirana kao i obuka za prosvetne savetnike, a radilo se na četiri obrazovne situacije učenika u okviru sledećih tema:

  • Vrste i načini pružanja podrške ustanovama i pojedincima
  • Procedure za intervenciju članova Mreže
  • Veštine pružanja podrške
  • Nedoumice i nejsnoće u primeni inkluzivnog obrazovanja – najčešće postavljana pitanja.

Na kraju obuke u svim grupama su prikupljeni predlozi koji će biti polazište za planiranje daljeg rada Mreže podrška inkluzivnom obrazovanju.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF