Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju

UNICEF

Od septembra 2012. godine aktivnosti Mreže podrške IO podržava UNICEF uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za saradnju (SDC) kroz realizaciju projekta "Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju" (I faza – 10. septembar 2012 – 31. juli 2013; II faza - 23. decembar 2013 – 31. oktobar 2015.) i "Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompletencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje" - projekat koji je upravo započeo.

Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju I faza – 10. septembar 2012 – 31. juli 2013.

Prva faza projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj mreže podrške inkluzivnom obrazovanju trajala je 10 meseci, tokom koje su se najvažnije aktivnosti odnosile na institucionalizaciju Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, unapređivanje kapaciteta članova Mreže podrške IO i drugih zaposlenih u obrazovnom sektoru, razvijanje novih modela lokalnih mreža podrške inkluzivnom obrazovanju i direktna podrška Mreže podrške IO obrazovnim ustanovama.

Opširnije

Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju II faza - 23. decembar 2013 – 31. oktobar 2015.

Projekat Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju realizovan je u trajanju od 22 meseca. Aktivnosti su bile brojne i odnosile su se na institucionalizaciju Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, unapređivanje kapaciteta članova Mreže podrške IO i drugih zaposlenih u obrazovanju, razvoj novih modela lokalnih mreža podrške inkluzivnom obrazovanju, direktnu podršku Mreže podrške IO obrazovnim ustanovama i promociju njenog rada.

Opširnije

Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje III faza – maj 2016 - oktobar 2018.

Realizacija projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje počela je 09. maja 2016. godine.

Projekat je trajao 29 meseci. Najvažnije aktivnosti odnosile su se na Institucionalizaciju Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, unapređivanje kapaciteta članova MIO i drugih zaposlenih za pružanje podrške i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal, povećavanje dostupnosti usluga Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, kao i promociju njenog rada.

Opširnije

Institucionalizacija MIO

Predstavnici Mreže podrške IO i partneri na projektu zajednički će razviti strateški plan razvoja Mreže podrške IO. Deo ovog strateškog plana biće i standardi kvaliteta profesionalnih usluga i podrške školama. Konačna verzija dokumenta biće usvojena od strane Saveta Mreže i koordinacionog tima, i biće predata Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Opširnije

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF