Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Institucionalizacija MIO

Predstavnici Mreže podrške IO i partneri na projektu zajednički će razviti strateški plan razvoja Mreže podrške IO. Deo ovog strateškog plana biće i standardi kvaliteta profesionalnih usluga i podrške školama. Konačna verzija dokumenta biće usvojena od strane Saveta Mreže i koordinacionog tima, i biće predata Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Mreža podrške IO će, krajem školske godine angažovati eksternog evaluatora da proceni pružanje profesionalnih usluga Mreže, analizira prepreke inkluzivnom obrazovanju i izradi preporuke daljeg razvoja Mreže podrške. Eksterna evaluacija će uključivati istraživanje, fokus grupe sa korisnicima projekta (roditeljima i učenicima naročito), upitnike za obrazovne ustanove i nastavnike i izradu izveštaja.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF