Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje III faza – maj 2016 - oktobar 2018.

Realizacija projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanje počela je 09. maja 2016. godine.

Projekat je trajao 29 meseci. Najvažnije aktivnosti odnosile su se na Institucionalizaciju Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, unapređivanje kapaciteta članova MIO i drugih zaposlenih za pružanje podrške i unapređivanje inkluzivnog obrazovanja kroz horizontalno učenje, obuke i edukativni materijal, povećavanje dostupnosti usluga Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, kao i promociju njenog rada.

Ključni rezultati ostvareni tokom realizacije projekta Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz jačanje kompetencija Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju i drugih zaposlenih za inkluzivno obrazovanjesu sledeći:

 • Sačinjena baza članova MIO;
 • Unapređene su procedure poseta MIO, evaluacije poseta i izveštavanja o posetama
 • Izrađen jepredlogrevidiranihkriterijumazaizbormodelustanovairevidiranjepostojećelistemodelustanova;
 • Održana je radionica u cilju koordinisanja aktvnosti  Grupe za socialnu inkluzijuiMIO;
 • Urađena je analizakvalitetaIOP-a naodabranom uzorku iz obrazovnihustanova u cilju revidiranja Priručnika za izradu IOP-a i unapređivanja kvaliteta njihove izrade;
 • Revidiran je Priručnik za izradu IOP-a;
 • Adaptiran je  scenario za obuku savetnika-spoljnih saradnika,
 • Napravljena je selekcijaliteratureza potrebe unapređivanja inkluzivnog obrazovanja i prevedenasaengleskogjezika;
 • Sprovedena su dva konkursa za primere dobre inkluzivne prakse na kojima je od ukupno 76 pristiglih primera nagrađeno 12, primera, pri čemu je odabrano i 5 primera o kojima se snima video materijal;
 • Održan je Veliki godišnji sastanak MIO;
 • Održane su dve obuke za članove MIO, autore nagrađenih primera dobre prakse i članove  Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika, u cilju unapređivanja kompetencija za podržavanje inkluzivnog obrazovanja – kvalitetnog obrazovanja za sve;
 • Realizovano je 82 posete obrazovnim ustanovama, uz praćenje delovanja i kvaliteta usluga MIO.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF