Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Da svako ima svoje mesto pod suncem

OŠ "Bata Bulić", Petrovac na Mlavi

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi
OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Cilj lokalne akcije "Da svako ima svoje mesto pod suncem" je unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece i mladih iz osetljivih grupa u lokalnoj sredini, senzibilisanjem relevantnih institucija, informisanjem roditelja, definisanjem načina međuinstitucionalne saradnje i animiranjem loklanih resursa u pružanju podrške deci i mladima iz osetljivih grupa u uključivanju u život i rad u loklanoj zajednici.

Tim OŠ "Bata Bulić" u okviru lokalne akcije realizovao je sledeće aktivnosti:

  1. Organizovana je studisjka poseta za partnere u projektu sa posetama časova i  prezentacijom primera dobre inkluzivne prakse naše škole;
  2. Napravljen je i potpisan Protokol saradnje predškolske ustanove, osnovnih i srednje škole u petrovačkoj opštini u cilju pružanja kontinuirane podrške deci iz osetljivih grupa ;
  3. Napravljen je i distribuiran flajer za informisanje roditelja o pravima dece iz osetljivih grupa;
  4. Napravljena je lista lokalnih zanatlija i mogućnosti zapošljavanja mladih iz osetljivih grupa po završetku osnovnog ili srednjeg obrazovanja;
  5. Udruženje roditelja dece iz osetljivih grupa i škola pružaju informacije roditeljima u okviru info-centra;
 

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Zahvaljujući loklanoj akciji uspostavljena je lokalna Mreža podrške IO koja uključuje škole, ali i institucije iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite, službe za zapošljavanje, lokalne samouprave, lokalnih udruženja i organizacija. Predstavnici nekih od ovih institucija prvi put su se susreli sa inkluzivnom praksom, što je doprinelo razbijanju stereotipa i predrasuda koje su prisutne u našoj sredini.

Aktivirani su roditelji učenika sa smetnjama u razvoju i više upoznati sa sopstvenim i pravima svoje dece u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Kao inicijator sastanaka i aktivnosti u okviru loklane akcije, OŠ "Bata Bulić" postala je lider i promoter IO, ne samo u petrovačkoj, već i u susednim opštinama.

U okviru lokalne akcije "Da svako ima svoje mesto pod suncem" odštampana je brošura za roditelje pod naslovom Pružanje dodatne podrške deci u oblasti obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite koju možete preuzeti ovde.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF