Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Da svako ima svoje mesto pod suncem 2

OŠ "Bata Bulić", Petrovac na Mlavi

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi
OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi
OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Lokalna akcija "Da svako ima svoje mesto pod suncem 2" nastala je na osnovu rezultata prve lokalne akcije pod istim nazivom i ima za cilj – dalje unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece iz osetljivih grupa  u petrovačkoj opštini senzibilisanjem i jačanjem kapaciteta škola za IO, posebno srednje škole, jačanjem lokalne mreže podrške kroz angažovanje novih partnera u lokalnoj zajednici i medija, pružanjem podrške roditeljima dece iz osetljivih grupa i umrežavanjem sa obrazovnim ustanovama i lokalnim mrežama van naše opštine.

Naša lokalna akcija obuhvata informisanje svih lokalnih partnera i javnosti putem studijske posete i tematskih emisija na lokalnim medijima, obuku nastavnika srednje škole u oblasti IO, formiranje lokalnog vršnjačkog tima i saradnju svih učeničkih parlamenata i Kancelarije za mlade u cilju promocije IO, saradnju škole sa udruženjem roditelja dece iz osetljivih grupa i saradnju sa model školom  za IO, "Milutin i Draginja Todorović" u Kragujevcu.

Tokom jula 2014. održan je prvi sastanak lokalnih partnera sa najavom svih aktivnosti, kao i obuka nastavnog osoblja Srednje škole "Mladost" – Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan.

 

OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi

Zahvaljujući ovoj lokalnoj akciji, u petrovačkoj opštini nastavlja se sa promocijom obrazovne i socijane inkluzije. Saradnjom sa model školom van naše opštine, promoviše se i razmenjuje dobra inkluzivna praksa, a putem lokalnih medija i delovnjem vršnjačkih timova i Udruženja roditelja dece iz osetljivih grupa  podstiče se prihvatanje različitosti među mladima i u široj populaciji . Time se naša škola pozicionira kao istinski promoter obrazovne i socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF