Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Korak dalje

OŠ ”Desanka Maksimović”, Čokot

OŠ Desanka Maksimović, Čokot
OŠ Desanka Maksimović, Čokot

Cilj lokalne akcije je podizanje nivoa saradnje između osnovnih i srednjih škola i predstavnika lokalnih institucija u cilju pružanja podrške učenicima sa teškoćama, njihove socijalizacije i osposobljavanja za samostalan, kvalitetan život i rad.

Realizovane aktivnosti:

  • Identifikovanje partnera za realizaciju akcije
  • Organizacija tribine na temu mogućih modela saradnje (25. februar 2013, prisustvovali su predstavnici srednjih škola, školske uprave i članova udruženja osoba sa teškoćama).
  • Dvodnevna obuka namenjena članovima stručnih timova za inkluzivno obrazovanje iz zainteresovanih srednjih škola (23. i 24. mart 2013, prisustvovalo 37 predstavnika iz 9 srednjih škola)
  • Poseta srednjim školama za čije timove je organizovana obuka
 

OŠ Desanka Maksimović, Čokot

Smatramo da će izbor ovih aktivnosti  unaprediti saradnju između osnovnih i srednjih škola u našem gradu, i da će učenicima sa teškoćama u razvoju pomoći u nastavku školovanja u srednjim školama.

Zainteresovanost srednjih škola da učestvuju u obuci o inkluzivnom obrazovanju i izradi individualnih obrazovanih planova pokazuje da je potrebno započeti sa sistematskim obukama svih zaposlenih na ove teme.

Prikaz lokalne akcije

Bilten Regionalnog centra za stručno usavršavanje Niš, januar-februar 2013. str. 10

U okviru lokalne akcije "Korak dalje" škola je štampala liflet i poster.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF