Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Necovanje

Srednja škola “Lukijan Mušicki” Temerin

Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
Srednja škola Lukijan Mušicki Temerin
  • Formirana je Lokalna inkluzivna mreža “Necovanje”
  • Dogovorene su procedure i način saradnje vaspitno–obrazovnih ustanova na lokalnom nivou, po pitanju sprovođenja inkluzivne prakse
  • Razmenjena je  inkluzivna praksa
  • Realizovana je Mini-olimpijada zaboravljenih igara

Formirana je Lokalna inkluzivna mreža “Necovanje”, koju pored predstavnika svake od 6 vaspitno-obrazovnih ustanova u opštini Temerin, čine i predstavnici lokalne samouprave, interresorne komisije, Centra za socijalni rad, Doma zdravlja, Dnevnog centra za decu, Udruženja građana “Kap” i Kancelarije za mlade. Sačinjen je plan aktivnosti, razmenjena dosadašnja iskustava ustanova, kao i njihove potrebe u vezi sa razvojem inkluzivnog obrazovanja. Napravljena je baza jakih strana svih ustanova u dosadašnjoj inkluzivnoj praksi.

 

Srednja škola Lukijan Mušicki TemerinUtvrđeni su modeli za tranziciju učenika sa jednog na drugi obrazovni nivo u našem okruženju, dogovorene su procedure, način saradnje i komunikacije među ustanovama. Lokalna  zajednica je dodatno senzibilisana za primenu i  širenje inkluzivne prakse što se ogleda u uključenosti lokalnih institucija u rad mreže i organizacija zajedničkih sastanaka i aktivnosti: Mini-olimpijade zaboravljenih igara.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF