Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Pletemo mrežu da se svi povežu

OŠ “Sonja Marinković”, Novi Sad

OŠ Sonja Marinković Novi Sad
 

Projekat ima za cilj uspostavljanje mreže saradnje između obrazovno-vaspitnih i drugih relevantnih ustanova u lokalnoj zajednici kroz razvijanje mehanizama podrške uključivanju dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja i vaspitanja i njihovoj tranziciji kroz taj sistem.

Sadržaj projekta ogleda se u tome da se partneri u projektu (obrazovno-vaspitne i druge relevantne ustanove) upoznaju sa isprobanim efikasnim modelima uključivanja i tranzicije dece iz osetljivih grupa u okviruobrazovno-vaspitnog sistema i da se time podstaknu na dalju primenu i razvijanje tih modela. Pored toga, planira se i osnaživanje roditelja i učenika za podršku socijalnoj inkluziji mladih, kroz tribinu za roditelje i malu lokalnu akciju koju će realizovati vršnjački tim iz modelškole.

Do avgusta 2014. godine osmišljene su tribine za partnere i roditelje, pri čemu je tribina za partnere i akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; osmišljen je program rada vršnjačkog tima i pripremljen je promotivni materijal.

 

OŠ Sonja Marinković Novi Sad

OŠ "Sonja Marinković" Novi Sad, kao model škola za inkluzivno obrazovanje, u toku školske 2012/2013. godine osmislila je i realizovala lokalnu akciju "Podrška tranziciji dece/učenika iz jednog u drugi obrazovni nivo". Rezultat ove akcije je bio uspostavljena saradnja između ustanova – partnera u akciji, kao modela koji obezbeđuje adekvatnu podršku tranziciji dece/učenika na naredne nivoe obrazovanja. Iz ove akcije proistekla je potreba da se isprobani model saradnje proširi i na ostale obrazovno-vaspitne ustanove u lokalnoj zajednici, kao i da se u aktivnosti uključi što više ustanova, grupa i pojedinaca koji mogu biti podrška profesionalcima,deci i roditeljima, te je škola preuzela ulogu moderatora novih projektnih aktivnosti kojima bi se ostvarili ovi ciljevi.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF