Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Podrška u tranziciji dece/učenika iz jednog u drugi obrazovni nivo

OŠ “Sonja Marinković”, Novi Sad

OŠ Sonja Marinković Novi Sad
OŠ Sonja Marinković Novi Sad

Lokalna akcija ima za cilj uspostavljanje mreže saradnje između partnera u obrazovno-vaspitnim ustanovama kroz razvijanje mehanizama podrške u tranziciji dece iz jednog obrazovnog nivoa u drugi.

Svrha ovog povezivanja je pružanje podrške roditeljima i deci prilikom upisa u obrazovno-vaspitnu ustanovu i prelaska na naredne nivoe obrazovanja, a time i osnaživanje obrazovno-vaspitnih ustanova za pružanje što kvalitetnije obrazovne podrške deci iz osetljivih grupa. Sadržaj lokalne akcije se ogleda u tome da se kroz radne sastanke osmisle, a potom isprobaju u praksi efikasni mehanizmi podrške tranziciji dece/učenika.

 

OŠ Sonja Marinković Novi SadNamera nam je da ovom lokalnom akcijom pružimo jedan model povezivanja stručnih timova vaspitno-obrazovnih ustanova uz uključivanje profesionalaca i drugih značajnih osoba iz relevantnih institucija u okruženju, a sa ciljem unapređivanja podrške kojom se podstiče inkluzija dece iz osetljivih grupa. Kroz realizaciju lokalne akcije i model škola unapređuje svoj rad, usavršava profesionalne kompetencije zaposlenih i povećava svoju ulogu koju ima u senizibilizaciji lokalne zajednice za socijalnu inkluziju.

Tokom lokalne akcije "Podrška u tranziciji dece/učenika iz jednog u drugi obrazovni nivo" utvrđeni su Predlozi za procedure i protokole o razmeni informacija i podršku tranziciji dece/učenika sa jednog na drugi nivo obrazovanja.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF