Mreža podrške inkluzivnom obrazovanju

Main menu
A- A A+

Zajedno odrastamo i učimo

Osnovna škola ”Aleksa Dejović”, Sevojno

Realizovana akreditovana obuka 1 i 2.06.2014.god. ,,Obuka nastavnika u rešavanju razvojnih problema i problema kod dece/učenika koja imaju teškoće u napredovanju” za 30 učitelja i nastavnika koji rade u seoskim i srednjim školama. Seminar je ocenjen 4,00

Osnovna škola Aleksa  Dejović, Sevojno

Predavanje putem PP prezentacije 30.06.2014. god. na Nastavničkom veću u OŠ "Đura Jakšić" - "Inkluzija juče, danas, sutra"

Osnovna škola Aleksa  Dejović, Sevojno

Projekat ima za cilj dalje razvijanje i uspostavljanje mreže inkluzivnog obrazovanja između obrazovno-vaspitnih ustanova (seoskih i gradskih škola i vrtića) i drugih relevantnih institucija, radi unapređivanja kvaliteta inkluzivne prakse kroz zajedničko učenje, razmenu iskustva i primera dobre prakse na lokalu, u cilju poboljšanja integracije dece sa teškoćama u razvoju i njihove pripreme za samostalno življenje.

Tokom septembra organizovaćemo Tribinu na temu ,,Značaj mreže IO za unapređivanje inkluzivnog obrazovanja na lokalu kroz primere dobre prakse”.

Novina koju želimo da postignemo ovim projektom je uključivanje i aktiviranje mladih u promociji inkluzivne kulture i politike, radi prevazilaženja stereotipa i predrasuda među mladima. Kancelarija za mlade će zajedno sa Vršnjačkim timom na nivou grada, realizovati  u oktobru mesecu, na gradskom Trgu performans ,,Zajedno u lepšu budućnost”, tokom koga će mladi sugrađanima deliti flajere koji promovišu obrazovnu i socijalnu inkluziju mladih.

 

Osnovna škola Aleksa  Dejović, Sevojno

Oblast u kojoj želimo da postignemo promenu jeste veće informisanje i upoznavanje roditelja i nastavnika u ruralnim sredinama sa praksom inkluzivnog obrazovanja i osnaživanje relevantnih aktera obrazovanja u srednjim stručnim školama za kvalitetniju inkluzivnu praksu kroz umrežavanje obrazovnih institucija sa lokalnim institucijama i organizacijama, kao i razvijanje aktivizma kod mladih za bolje zastupanje svojih prava i interesa u oblasti socijalne integracije.

Razvoj Mreže podrške IO podržali

DILS KulturKontaktSDCUNICEF