Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању

УНИЦЕФ

Од септембра 2012. године активности Мреже подршке ИО подржава УНИЦЕФ уз финансијску подршку Швајцарске агенције за сарадњу (СДЦ) кроз реализацију пројекта "Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању" (I фаза – 10. септембар 2012 – 31. јули 2013; II фаза - 23. децембар 2013 – 31. октобар 2015.) и "Унапређивање образовања у Србији кроз јачање комплетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање" - пројекат који је управо започео.

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању I фаза – 10. септембар 2012 – 31. јули 2013.

Прва фаза пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз развој мреже подршке инклузивном образовању трајала је 10 месеци, током које су се најважније активности односиле на институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова Мреже подршке ИО и других запослених у образовном сектору, развијање нових модела локалних мрежа подршке инклузивном образовању и директна подршка Мреже подршке ИО образовним установама.

Опширније...

Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању II фаза - 23. децембар 2013 – 31. октобар 2015.

Пројекат Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању реализован је у трајању од 22 месеца. Активности су биле бројне и односиле су се на институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова Мреже подршке ИО и других запослених у образовању, развој нових модела локалних мрежа подршке инклузивном образовању, директну подршку Мреже подршке ИО образовним установама и промоцију њеног рада.

Опширније...

Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање III фаза – мај 2016 - октобар 2018.

Реализација пројекта Унапређивање образовања у Србији кроз јачање компетенција Мреже подршке инклузивном образовању и других запослених за инклузивно образовање почела је 09. маја 2016. године.

Пројекат је трајао 24 месеца. Најважније активности односиле су се на Институционализацију Мреже подршке инклузивном образовању, унапређивање капацитета чланова МИО и других запослених за пружање подршке и унапређивање инклузивног образовања кроз хоризонтално учење, обуке и едукативни материјал, повећавање доступности услуга Мреже подршке инклузивном образовању, као и промоцију њеног рада.

Опширније...

Институционализација МИО

Представници Мреже подршке ИО и партнери на пројекту заједнички ће развити стратешки план развоја Мреже подршке ИО. Део овог стратешког плана биће и стандарди квалитета професионалних услуга и подршке школама. Коначна верзија документа биће усвојена од стране Савета Мреже и координационог тима, и биће предата Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Опширније...

Обуке

У другој фази пројекта Унапређивање образовања кроз развој мреже подршке ИО планирају се следеће обуке: обуке наставника средњих школа, студијске посете просветних саветника, обука екстерних евалуатора Министарства просвете, науке и технолошког развоја и подршка даљем развоју и унапређивању стандарда квалитета за предшколске установе у области инклузивног образовања.

Опширније...

Велики састанак Мреже подршке ИО

Велики састанак Мреже подршке ИО је прилика да се сви чланови Мреже и сарадници сусретну и разговарају о развоју и унапређивању политике и праксе инклузивног образовања. Посебна пажња посвећује се презентацијама примера добре праксе у различитим областима, али и изазовима и начинима њиховог превазилажења.

Опширније...

Локалне акције

У другој фази пројекта, четрнаест модел школа инклузивног образовања или установа добре праксе ће, користећи искуства из претходне фазе пројекта координирати локалне иницијативе које се тичу инклузије деце из осетљивих група у образовни систем и мобилисање локалне заједнице за остваривање тог циља.

Опширније...

Прикупљање примера добре праксе и организовање округлих столова за родитеље

На основу јавног позива, Мрежа подршке ИО ће прикупити примере добре праксе и наградити шест најбољих примера годишње.

Организоваће се 10 округлих столова за родитеље да би се пружила прилика за ширење добре праксе и за дијалог између родитеља, наставника и ученика.

Посете установама

Током друге фазе пројекта планира се 108 посета образовним установа, односно, 54 посете годишње.

Стандардни програм посете састоји се из три корака: састанак са управом школе, посета часу/часовима, и завршни састанак са стручним тимом за инклузивно образовање. Посета се завршавама заједнички развијеним планом активности чије спровођење прати просветни саветник надлежне школске управе. Након пружене подршке, учесници ће оценити њену успешност попуњавањем упитника који је припремила Мрежа подршке ИО.

Опширније...

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ