Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Корак даље

ОШ ”Десанка Максимовић”, Чокот

ОШ Десанка Максимовић, Чокот
ОШ Десанка Максимовић, Чокот

Циљ локалне акције је подизање нивоа сарадње између основних и средњих школа и представника локалних институција у циљу пружања подршке ученицима са тешкоћама, њихове социјализације и оспособљавања за самосталан, квалитетан живот и рад.

Реализоване активности:

  • Идентификовање партнера за реализацију акције
  • Организација трибине на тему могућих модела сарадње (25. фебруар 2013, присуствовали су представници средњих школа, школске управе и чланова удружења особа са тешкоћама).
  • Дводневна обука намењена члановима стручних тимова за инклузивно образовање из заинтересованих средњих школа (23. и 24. март 2013, присуствовало 37 представника из 9 средњих школа)
  • Посета средњим школама за чије тимове је организована обука
 

ОШ Десанка Максимовић, Чокот

Сматрамо да ће избор ових активности  унапредити сарадњу између основних и средњих школа у нашем граду, и да ће ученицима са тешкоћама у развоју помоћи у наставку школовања у средњим школама.

Заинтересованост средњих школа да учествују у обуци о инклузивном образовању и изради индивидуалних образованих планова показује да је потребно започети са систематским обукама свих запослених на ове теме.

Приказ локалне акције

Билтен Регионалног центра за стручно усавршавање Ниш, јануар-фебруар 2013. стр. 10

У оквиру локалне акције "Корак даље" школа је штампала лифлет и постер.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ