Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Нецовање

Средња школа “Лукијан Мушицки” Темерин

Средња школа Лукијан Мушицки Темерин
Средња школа Лукијан Мушицки Темерин
  • Формирана је Локална инклузивна мрежа “Нецовање”
  • Договорене су процедуре и начин сарадње васпитно–образовних установа на локалном нивоу, по питању спровођења инклузивне праксе
  • Размењена је  инклузивна пракса
  • Реализована је Мини-олимпијада заборављених игара

Формирана је Локална инклузивна мрежа “Нецовање”, коју поред представника сваке од 6 васпитно-образовних установа у општини Темерин, чине и представници локалне самоуправе, интерресорне комисије, Центра за социјални рад, Дома здравља, Дневног центра за децу, Удружења грађана “Кап” и Канцеларије за младе. Сачињен је план активности, размењена досадашња искустава установа, као и њихове потребе у вези са развојем инклузивног образовања. Направљена је база јаких страна свих установа у досадашњој инклузивној пракси.

 

Средња школа Лукијан Мушицки ТемеринУтврђени су модели за транзицију ученика са једног на други образовни ниво у нашем окружењу, договорене су процедуре, начин сарадње и комуникације међу установама. Локална  заједница је додатно сензибилисана за примену и  ширење инклузивне праксе што се огледа у укључености локалних институција у рад мреже и организација заједничких састанака и активности: Мини-олимпијаде заборављених игара.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ