Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Подршка у транзицији деце/ученика из једног у други образовни ниво

ОШ “Соња Маринковић”, Нови Сад

ОШ Соња Маринковић Нови Сад
ОШ Соња Маринковић Нови Сад

Локална акција има за циљ успостављање мреже сарадње између партнера у образовно-васпитним установама кроз развијање механизама подршке у транзицији деце из једног образовног нивоа у други.

Сврха овог повезивања је пружање подршке родитељима и деци приликом уписа у образовно-васпитну установу и преласка на наредне нивое образовања, а тиме и оснаживање образовно-васпитних установа за пружање што квалитетније образовне подршке деци из осетљивих група. Садржај локалне акције се огледа у томе да се кроз радне састанке осмисле, а потом испробају у пракси ефикасни механизми подршке транзицији деце/ученика.

 

ОШ Соња Маринковић Нови СадНамера нам је да овом локалном акцијом пружимо један модел повезивања стручних тимова васпитно-образовних установа уз укључивање професионалаца и других значајних особа из релевантних институција у окружењу, а са циљем унапређивања подршке којом се подстиче инклузија деце из осетљивих група. Кроз реализацију локалне акције и модел школа унапређује свој рад, усавршава професионалне компетенције запослених и повећава своју улогу коју има у сенизибилизацији локалне заједнице за социјалну инклузију.

Током локалне акције "Подршка у транзицији деце/ученика из једног у други образовни ниво" утврђени су Предлози за процедуре и протоколе о размени информација и подршку транзицији деце/ученика са једног на други ниво образовања.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ