Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Удружимо снаге

Средња економска школа, Сомбор

Средња економска школа, Сомбор
Средња економска школа, Сомбор

Општи циљ је унапређивање подршке деци са развојним сметњама кроз интерресорну сарадњу институција, родитеља и удружења грађана.

Специфични циљеви:

  1. Повезивање  представника различитих инститицуја које се баве подршком деци  и младима – Одржан је велики састанак-радионица 26.02.2013. у Средњој економској школи представника свих васпитно образовних установа са територије општине Сомбор – идентификоване су потребе за подршком (број и врста); остварена размена искустава, уочени су проблеми и идентификована добра пракса; договорене смернице за даљу сарадњу.
  2. Упознавање родитеља са  могућим видовима подршке од стране различитих  локалних институција – Одржана је трибина за родитеље
  3. Промовисање рада ИО мреже у локалном окружењу и планирање даљих акција - Све активности у оквиру акције се најављене и о њима се  извештавало преко локалних медија; чланови Мреже подршке инклузивном образовању су  представљени на састанку-радионици.
 

Средња економска школа, Сомбор

Представници васпитно-образовних установа уочили су да осим Школској управи, могу да се обрате још негде за помоћ – члановима Мреже подршке инклузивном образовању. Број позива члановим Мреже се повећао након састанка. На састанку су постављена два важна питања:

Како појачати активност родитеља у ИОП тимовима?
Како постићи квалитетну размену информација а не повредити приватност?

Средња економска школа планира да, са представницима осталих институција, свих ресора, ради на изградњи процедура и правила у локалној заједници, који би постали обавезујући за све а имали за циљ да подрже дете када  се мења ниво школовања или код укључивања нових служби у подршку.

Чланак у Сомборским новинама од 08.03.2013. под насловом Акција "Удружимо снаге": Средња економска школа – модел школа у увођењу инклузивног образовања
Чланак у Сомборским новинама од 10.05.2013. под насловом Следи трибина за родитеље: Трећи регионални састанак Мреже подршке инклузивном образовању
Чланак у Сомборским новинама од 24. 05. 2013. под насловом Подршка инклузивном образовању: Трибина економске школе "Удружимо снаге"

Током локалне акције "Удружимо снаге", одштампан је флајер под истим називом који можете преузети овде.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ