Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Умрежавање институција локалне заједнице

ОШ “Мирослав Антић”, Чонопља

ОШ Мирослав Антић Чонопља
ОШ Мирослав Антић Чонопља

Циљеви ове локалне акције су умрежавање институција локалне заједнице у циљу информисања и пружања подршке породицама из осетљивих група ради остваривања својих права.

Тим је почетком маја 2013 остварио све планиране активности из предлога локалне акције:

  • Одржано је више састанака са представницима партнера који су учествовали у реализацији локалне акције
  • Израђена је Брошура – водич за децу и родитеље који је штампан у 500 примерака и који је подељен свим ученицима школе, родитељима деце у предшколској установи а по 40 примерака Брошуре је уручено партнерима да поделе својим корисницима.
  • Одржано је предавање у Дому културе у Чонопљи за све заинтересоване становнике Чонопље где је представљена Брошура и одговарало се на питања становника који имају нејасноћа и проблема у остваривању својих права.
 

ОШ Мирослав Антић Чонопља

Локалном акцијом коју је спровео тим Школе у сарадњи са партнерима – институцијама локалне заједнице значајно је побољшано обавештавање становника Чонопље о правима која могу да остваре. Самом поделом 500 примерака Брошуре која на једноставан и лако разумљив начин упућује која су права доступна становницима Чонопље и под којим условима, деловање локалне акције је продужено на неодређено време, а уједно је на предавању предочено да ће запослени у Месној заједници у Чонопљи , као и у Школи помоћи свим становницима Чонопље који нам се обрате при остваривању својих права.

Богдановић Милутин, дипл. правник – запослен на радном месту секретара школе у Чонопљи.

Чланак у Сомборским новинама од 29.03.2013. под насловом "Водич за децу и родитеље: Чонопља"

У оквиру локалне акције “Умрежавања институција локалне заједнице” одштампан је водич за децу и родитеље под насловом "Имам право на ..."

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ