Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Умрежавањем до квалитетног образовања за све

Основна школа ”Алекса Дејовић”, Севојно

Основна школа Алекса Дејовић, Севојно
Основна школа Алекса Дејовић, Севојно

Циљ локалне акције је сензибилизација локалне заједнице и успостављање локалне мреже ради дугорочне сарадње и информисање представника локалне заједнице ради побољшања сервиса подршке који ће омогућити образовну и социјалну инклузију деце.

Реализоване активности

  • радионица за представнике релевантних институција за инклузивно образовање у локалној заједници –СWОТ анализа инклузивне праксе из различитих углова
  • форум на коме је дефинисан акциони план  заунапређивање инклузивне политике, културе и праксе у локалној заједници
  • штампање и подела лифлета на којима су представљене активности локалне мреже подршке инклузивном образовању.ана
 

Основна школа Алекса Дејовић, Севојно

Формирањем локалнемреже подршке инклузивном образовању,  омогућиће се размена примера добре праксе, размена релевантвих информацијиа од значаја за праћење напредовања ученика (при преаласку из једног у други ниво образовања) и утицати на освешћивање представника локалне заједнице за развијање услуга за подршку образовне и социјалне инклузије деце.Модел школа “Алекса Дејовић”  је отворена школа која ће пружати услуге (предшколским установама, основним и средњим школама) за имплемернтацију инклузивног образовања.

О реализацији локалне акције извештавао је Радио Луна у рубрици Ужички крај

"Заједничким снагама до бољег инклузивног образовања", Аутор: Дуња Старчевић, 14. 02. 2013. – приказ локалне акције
"Мрежа подршке инклузивном образовању ускоро у Ужицу", Аутор: Дуња Старчевић, 18. 03. 2013. – чланак о локалној Мрежи подршке ИО ужичког краја

У оквиру локалне акције “Умрежавањем до квалитетнијег образовања за све” штампан је лифлет који можете презети овде.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ