Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

Публикације

Инклузивно образовање – одабрани материјали за читање

Аутори:

Приређивач: Министарство просвете Републике Србије

Издавач: није објављено

Година: 2010

Документ саџи два прилога:

Прилог 1:  Изводи из закона о основама система образовања и васпитања

Прилог 2: Треће поглавље приручника Шта је заиста инклузивно образовање? Концепти и приступи (Stubbs, Sue: Inclusive education where there are few resources, 2008, The Atlas Alliance)

хттп://www.атлас-аллиансен.но/новус/уплоад/филе/Атлас%20публикасјонер/Инцлусиве%20Едуцатион%202008%20литен.пдф)

Необјављен материјал са националне обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни планови“

Мој син Стефан – искуство породице дечака са аутизмом укљученог у редовно образовање

Ауторка: Снежана Лазаревић

Издавач: Иницијатива за права особа са менталним инвалидитетом МДРИ-С

Година: 2009

Како је и зашто је настао овај текст (из публикације)

"Када је почело Стефаново школовање, по први пут сам пожелела да опишем његово понашање и функционисање да бих његовој учитељици олакшала рад са њим. Тај први текст никада није био у потпуности завршен, између осталог и због тога што је учитељица Зејна врло брзо успела да са њим оствари такав контакт и разумевање да јој објашњења ове врсте нису била потребна. Тек када смо се суочили са предметном наставом и када је Стефан требало да се прилагођава много већем броју наставника и наставница који су радили са њим, поново сам покушала да опишем своје дете, јер сам сматрала да у кратким појединачним сусретима са њима нећу бити у стању да кажем све оно што мислим да је важно да знају. И тако су током октобра 2008. године Стефанови наставници/це добили текст који је послужио као основа ове публикације."

Основне информације за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите

Ауторке: Биљана Јањић, Косана Бекер, Наташа Милојевић

Издавач: Министарство просвете, Министарство рада и социјалне политике, Министарство здравља

Година: 2010.

Ова брошура садржи најважније информације о саставу, начину рада и принципима функционисања Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету.  Брошура је скраћена верзија Водича који је намењен родитељима и старатељима детета коме је услед различитих друштвених и животних околности потребна додатна подршка да би успешно и равноправно било укључено у образовање, као и друге сфере живота, да би напредовало и остварило своја права првенствено помоћу функционисања новог механизма - интерресорне Комисије.

Приручник за инклузивни развој школе: употреба Индекса за инклузију за развој инклузивне културе, политике и праксе

Аутори: Тонy Боотх & Мел Аинсцоw

Приредиле: Јасмина Ђелић, Јелена Најдановић Томић, мр Данијела Вуковић, Душанка Гачић Брадић, Љиљана Дошен

Издавач: Саве тхе Цхилдрен УК СЕЕ – Програм за Србију и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

Година: 2010.

Са циљем пружања подршке образовно-васпитним установама у планирању, реализацији и праћењу активности којима ће бити подржан инклузивни развој, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, припремљен је приручник за самовредновање, вредновање и развој инклузивности у основним и средњим школама. Документ под називом Приручник за инклузивни развој школе представља адаптацију оригиналног документа Индекс за инклузију, чији су аутори Тони Бут и Мел Ајнсков, а издавач Центар за проучавање инклузивног образовања (Центре фор Студиес он Инцлусиве Едуцатион) из Бристола.

Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана

Ауторке: Сњежана Мрше и Милена Јеротијевић

Издавач: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – ДИЛС пројекат

Година: 2012

Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана је организован тако да прати природни ток израде индивидуалног образовног плана који садржи три основне фазе: планирање, примену и процену (вредновање), које се у пракси циклично понављају и надограђују. Кроз шест поглавља, приручник описује утврђивање и остваривање права на ИОП, планирање и писање ИОП-а, примену и праћење ИОП-а, вредновање и измене ИОП-а. Приручник садржи и примере  различитих врста израђених ИОП-а. Уз приручник су дати и прилози који садрже додатна документа, упутства и обрасце корисне за остваривање ИОП-а у установама у Србији.

Нередигована верзија приручника доступна је само у електронској форми.

Приручник за рад интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику

Аутори/ауторке: Владан Јовановић, Валентина Завишић, Снежана Лазаревић, Милена Јеротијевић

Издавач: Министарство просвете, Министарство рада и социјалне политике, Министарство здравља

Година: 2010.

Доношењем Закона о основама система образовања и васпитања у августу 2009. године, у Републици Србији су створени услови да се кроз системску и институционалну подршку омогући успешно укључивање и напредовање сваког детета у процесу образовања. У том смислу, једна од најважнијих активности, а на основу чл. 98. овог Закона јесте доношење Правилника о додатној  образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику, у чијој изради су учетствовали Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике.

Приручник за рад интерресорне Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене  или социјалне подршке детету јесте својеврсни водич који стручњацима ангажованим у Комисији треба да помогне у примени  Правилника, као и да обезбеди информације неопходне за квалитетан рад. Приручник је намењен и органима локалних самоуправа како би свој рад ускладили са законским новинама у овом подручју.

Стручна јавност, родитељи, институције које припадају релевантним секторима, као и шира јавност, такође ће бити заинтересовани за деловање Комисије, а Приручник им пружа основне информације.

Приручник за запослене у вртићима и школама: примена и унапређење инклузивног образовања у Србији

Ауторке: Биљана Јањић, Наташа Милојевић, Снежана Лазаревић

Издавач: Удружење студената са хендикепом

Година: 2012

Приручник за запослене у вртићима и школама: примена и унапређење инклузивног образовања у Србији настао је у оквиру пројекта „Јачање капацитета локалних самоуправа и образовних институција за примену закона и практичних политика инклузивног образовања у локалним заједницама у Србији“, који је Удружење студената са хендикепом (УСХ), у партнерству са Иницијативом за инклузију ВеликиМали и Иницијативом за права особа са менталним инвалидитетом Србије – МДРИ-С, и уз финансијску подршку Делегације Европске уније у Републици Србији, спровело у периоду децембар 2010 – децембар 2012.

Приручник је намењен практичарима и практичаркама који спроводе инклузивно образовање у вртићима и школама, али и свим осталим заинтересованим особама које су укључене у процесе образовања и обезбеђивања (додатне) подршке у образовању. Идеја да се постојећа литература из области примене инклузивног образовања допуни комплементарном публикацијом, у којој се пружају одговори на питања са којима су се активисти и активисткиње партнерских организација сусретали током процеса заговарања и промовисања инклузивног образовања и пружања конкретних облика подршке, настала је још у време припреме за примену Закона о основама система образовања и васпитања, пре почетка школске 2010/2011. године. Приручник такође покушава да одговори на нека од питања, недоумице или ситуације и проблеме из праксе о којима суразмењивали искуства и дискутовали родитељи, стручне сараднице и сарадници, наставно особље и други током различитих активности партнерских организација (укључујући и трибине у оквиру Дана инклузивног образовања у десет школа и акредитоване обуке Иницијативе за инклузију ВеликиМали које су одржане у седам основних школа у Србији), као и путем контакт формулара на сајту www.инклузивно-образовање.рс, Фејсбук стране и групе Инклузивно образовање и кроз телефонске и е-маил контакте и саветовања.

Разумевање и одговор на потребе деце у инклузивним учионицама: водич за наставнике

Издавач: Инклузивно образовање Одсек за основно образовање Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу

Година: 2001.

Водич упућује наставнике на практичне начине за суочавање са децом која имају посебне потешкоће у учењу.

Он се може користити као студијска књига сам по себи  или као водич за групе наставника који студирају заједно. Он би требало да помогне наставницима који већ имају децу са сметњама у развоју  у својим одељењима и   наставницима који имају ограничено искуство али који желе да науче више.

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Национални просветни савет је 19.04.2011. године на 60. сединици усвојио документ Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја.
Законом о основама система образовања и васпитања прописане су мере за унапређивање квалитета наставе и постављени су циљеви и општи исходи у складу са визијом образовања и васпитања као основе „друштва заснованог на знању“.  У дефинисаним циљевима и исходима образовања и васпитања ученика нагласак је стављен на опште компетенције и развој специфичних знања и вештина за живот у савременом друштву. Стога је улога наставника вишеструка, јер треба да:

  • Развија кључне компетенције код ученика које их оспособљавају за живот и рад и на тај начин им пружа основу за даље учење;
  • Пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју,  да остваре образовне и васпитне потенцијале у складу са сопственим могућностима.

Наставничке компетенције одређују се у односу на циљеве и исходе учења и треба да обезбеде професионалне стандарде о томе какво се поучавање сматра успешним.

Односе се на компентенције за:

  • Наставну област, предмет и методику наставе;
  • Поучавање и учење;
  • Подршку развоју личности ученика;
  • Комуникацију и сарадњу.
Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом

Приредиле: Раиса Венелаинан  и  Милена Јеротијевић

Издавач: Министарство просвете Републике Србије

Година: 2010

Ова брошура нуди практичне савете и стратегије о томе како подучаватиученике са инвалидитетом и сметњама у развоју. У већини случајева, стратегије неће помоћи само деци са инвалидитетом и сметњама у развоју, већ ће од њих имати користи сви ученици у учионици

Водич за родитеље деце којој је потребна додатна подршка у области образовања, социјалне и здравствене заштите

Ауторке: Биљана Јањић, Косана Бекер, Наташа Милојевић

Издавач: Министарство просвете, Министарство рада и социјалне политике, Министарство здравља

Година: 2010.

Овај Водич је намењен родитељима и старатељима детета коме је услед различитих друштвених и животних околности потребна додатна подршка да би успешно и равноправно било укључено у образовање, као и друге сфере живота, да би напредовало и остварило своја права првенствено помоћу новог механизма интерресорне Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету. 

Улога Водича је да представи основне принципе  функционисања интерресорне Комисије и помогне родитељу/старатељу детета коме је потребна додатна подршка да се упозна са поступком и свим фазама рада Комисије ради потпуног остварења права свог детета.

Водич за унапредјивање инклузивне образовне праксе

Аутори: Даринка Радивојевић, Милена Јеротијевић, Татјана Стојић, Душанка Ћировић, Љиљана Радовановић-Тошић, Даница Коцевска, Соња Париповић, Гордана Јосимов, Ивана Васиљевић, Љиљана Стојановић, Весна Станаћев, Драган Кувељић, Владан Сеизовић

Издавач: Фонд за отворено друштво

Година 2007.

“Овај Водич представља покушај да се заинтересованом и рефлексивном практичару пружи штиво које ће га подстаћи да сагледа своју праксу из перспективе инклузивних вредности, да заступа инклузивну оријентацију у образовном простору свога окружења и да креативно унапређује свој приступ, обогаћујући га постојећим искуствима и методичким решењима.

Овај Водич представља покушај да се наставницима, образовним установама, родитељима, ученицима, локалним заједницама, као и другим учесницима у образовном процесу, представе реалност и могућности инклузивног образовања код нас да би заједнички деловали и учествовали у изградњи инклузивне климе у нашем образовању и друштву у целини.

Овај Водич представља израз уверења и жеље једне релативно бројне групе стручњака различитих професија који сви имају дугогодишње искуство у подручју образовања и у подручју рада са децом и младима уопште, и децом и младима из маргинализованих група, да је потребно и могуће променити наш образовни систем тако да одговара потребама детета и ученика, уважава права свих чланова друштва и доприноси смањењу сиромаштва и савременом развоју наше земље.”

Настао је у оквиру пројекта Инклузивно образовање – Од праксе ка политици

Збирка алатки за планирање индивидуалног образовања : изабране алатке из Водича кроз ресурсе за наставнике (Британска Колумбија, 2009)

Аутори:

Приређивач: Министарство просвете Републике Србије

Издавач: није објављено

Година: 2010

Овај текст доноси Изабране алатке из Водича кроз ресурсе за наставнике (Британска Колумбија, 2009) и садржи Алатке за сарадњу са родитељима, Алатке за наставнике и ученике, Алатке за планирање и примену ИОПа, Контролну листа за прилагођавања, Помоћ у учењу и подршка у учионици за ученике средњих школа, Матрицу за више предмета, Постављање општих и конкретних СМАРТ циљева и Алатке за сарадњу у туму 

Необјављен материјал са националне обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни планови“

Збирка примера инклузивне праксе: Инклузивно образовање : развој и примена делотвроног модела инклузивног образовања у Србији

Приредила: Биљана Јањић

Издавач: Министарство просвете Републике Србије

Година: 2010.

Збирка примера инклузивне праксе у Србији је један од продуката пројекта "Развој функционалног модела инклузивног образовања у Србији" . У пројекат је укључено осам редовних основних школа и једна средња школа које су до сада развијале инклузивну праксу са циљем да се даље развију модели укључивања деце са посебним образовним потребама и прикажу постојећи примери из праксе.

Аспекти и кораци инклузивног образовања које су школе пилотирале су: повећање компетенција наставника за индивидуализацију учења; процена и опис детета за потребе писања индивидуалног образовног плана (ИОП-а); прављење портфолија за дете; предлог школског правилника о асистенцији у настави; план укључивања деце из осетљивих група у живот школе и план сарадње са родитељима и њихово укључивање у живот школе.

Водич за школе, наставнике и стручне сараднике
 
 

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ