Мрежа подршке инклузивном образовању

Main menu
A- A A+

ОШ "Алекса Дејовић"

Као носилац традиције дуге 124 године школа "Алекса Дејовић" из Севојна тежи:

  • Високим образовним критеријумима,
  • Подстицању личног развоја ученика и наставника,
  • Оспособљавању деце са тешкоћама у развоју за свакодневно функционисање,
  • Развијању свести о правима и одговорностима,
  • Поштовању дечијих права,
  • Повећању социјалног сазревања и осамостаљивању,
  • Развијању креативности и оргиналности.
  • Неговању међусобног разумевања и уважавања.

Развој Мреже подршке ИО подржали

ДИЛС КултурКонтактСДЦУНИЦЕФ